آخرين مطالب

بایگانی/آرشیف روزانه: آوریل 29, 2018

یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر را به کارگران شرافتمند ایران تبریک می گوییم

روز کارگر جبهه ملی ایران

۱۳۲ سال قبل در روز اول ماه می سال ۱۸۸۶ کارگران معترض به زیادی ساعات کار روزانه  در شهر شیکاگو در آمریکا، دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند،که این اعتراضات کارگری توسط نیروهای سرکوبگر پلیس و با آتش گشودن آنها به روی کارگران به خون کشیده شد و تعدادی نا مشخص از کارگران معترض در خون خود در غلتیدند ... بیشتر بخوانید »