دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران اعلاميه و بيانيه

فاجعه 28 مرداد فراموش شدنی نیست

پس از آنکه دکتر محمد مصدق در سمت نمایندگی دوره شانزدهم مجلس شورای ملی با هوشیاری و درایت کم نظیر قانون ملی شدن نفت را به تصویب نهایی مجلسین شورا وسنا رسانید ، در روز اول اردیبهشت ماه 1330 به منظور اجرای آن قانون مهم و حیاتی ، مسئولیت نخست وزیری وتشکیل دولت را پذیرفت. دولت ملی مصدق از بطن نهضت ملی ایران نشات گرفته و با خواست واراده وپشتیبانی ملت ایران ، قدرت را در دست گرفت واز آنجا که دولتی مبعوث مردم و مورد اعتماد وحمایت ملت بود، توانست در مدتی کوتاه تحولات شگرفی را درحیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ملت ایران پدید آورد . دولت ملی در مدتی کمتر از دو ماه ، از شرکت غاصب نفت ایران و انگلیس خلع ید به عمل آورد وبه بساط غارت وچپاول ثروت های ملی ایران توسط این شرکت انگلیسی نقطه پایان نهاد . دولت ملی پس از به اجرا در آوردن قانون ملی شدن نفت ، ناگزیر شد برای جلوگیری از توطئه ها و کار شکنی های دولت انگلیس  با شکلی متمدنانه با آن دولت استعماری قطع رابطه نماید . این اقدامات استقلال طلبانه ی دولت ملی شکایات دولت انگلیس به شورای امنیت سازمان ملل متحد و  دیوان داوری لاهه را به دنبال داشت . که دکتر مصدق شخصا در این مجامع جهانی حضور یافته واز حقانیت ملت ایران دفاع کرد ودر هر دو مورد پیروز میدان گردید .

دولت  مصدق علاوه بر ملی کردن نفت و خارج کردن ثروت های ملی ایرانیان از چنگال استعمارگران انگلیسی ، ده ها طرح مفید وموثر دیگر سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را در میهن ما به اجراء گذاشت که ملی کردن شیلات ، بنیانگذاری سازمان تامین اجتماعی ، آغاز لوله کشی آب در شهرها ، تخصیص پنج در صد از درآمد شهرداری ها برای ساختن مدرسه وتقویت چشم گیر تولیدات داخلی از آن جمله اند . دولت ملی با افزایش صادرات غیر نفتی و محدود کردن واردات غیر ضروری ، توانست بیلان اقتصادی کشور را بدون فروش نفت  مثبت نماید . دولت ملی صرفنظر از این اقدامات مهم و اثرگذار ، در زمینه فضای سیاسی کشور ، آزادی مطبوعات ، آزادی احزاب واجتماعات ، آزادی تشکیل اتحادیه های صنفی و سندیکاهای کارگری و آزادی انتخابات را به ارمغان آورد . دولت ملی دولتی پاک دست ومنزه بود وهرگز دست اندازی به اموال عمومی وتجاوز به اموال مردم در آن دولت و وابستگانش دیده وشنیده نشد . رئیس دولت ملی از وارد کردن ایران در بلوک های قدرت های جهانی به شدت پرهیز کرد و عقیده او به بی طرفی وعدم وابستگی ، زمینه ای برای پیدایش جنبش کشورهای غیر متعهد گردید .

دولت ملی مصدق با اقدامات اصلاحی داخلی وسیاست خارجی صحیح خود ، شان وشخصیت وغرور ملی ایرانیان را در پیش چشم جهانیان اعتلا وارتقاء بخشید . با این اوصاف دولت ملی مصدق ، الگویی از یک دولت مستقل ودموکرات وحافظ منافع ملی را در قلب منطقه حساس خاورمیانه و در بین کشورهای جهان سوم به نمایش گذاشت که چنین الگویی نه برای قدرت های استعماری جهان ونه برای ارتجاع داخلی وابسته به آنان به هیچ وجه پذیرفتنی نبود.  وبنا بر این در صدد برکناری دولت ملی ایران بر آمدند . لذا با طراحی وسردمداری انگلیس وهمکاری آمریکا وتایید ضمنی اتحاد جماهیرشوروی و با کمک عوامل خائن  آن ها  در داخل کشور ، توطئه رذیلانه کودتای 28 مرداد برنامه ریزی شد . به دستور چرچیل نخست وزیر انگلیس ، سرهنگ وودهاوس مقام برجسته اینتلجنت سرویس طرح کودتا را تنظیم کرد . ودر آمریکا به تایید آلن دالس رئیس سیا و جان فاستردالس وزیرخارجه آمریکا رسانید وسپس ژنرال آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا  آن را تصویب نمود و کرمیت روزولت رئیس منطقه خاورمیانه ی سازمان سیا به عنوان فرمانده عملیات کودتا برگزیده شده و مخفیانه وارد ایران شد وچند بار بطور پنهانی با شاه ملاقات کرد . ژنرال شوارتسکف برای توجیه برنامه کودتا با اشرف پهلوی در اروپا ملاقات نموده واورا روانه ایران نمود . و بسیج نیروها از همه سو آغاز شد . لشگر گارد شاهنشاهی همراه چند صد نفر از افسران وطن فروشی که توسط دکتر مصدق از ارتش اخراج شده بودند با پشتیبانی چند تیپ نظامی خارج ازتهران مانند تیپ کرمانشاه به فرماندهی سرهنگ تیمور بختیار ، تیپ اصفهان به فرماندهی سرهنگ عباس فرزانگان و تیپ رشت  ونیروهایی از ژاندارمری وشهربانی با همکاری عوامل دستگاه های جاسوسی انگلیس مانند شاپور ریپورتر و برادران رشیدیان وبرخی از روحانیون مانند آیت الله بهبهانی و آیت الله کاشانی و دستجات مزدور اراذل و اوباش مثل دارودسته شعبان جعفری و طیب حاج رضایی و حسین رمضان یخی و عده ای از زنان مفلوک اجیر شده از فساد خانه معروف تهران ، مجموعه ای بودند که در روز 28 مرداد با حمله به مراکز احزاب ملی و به آتش کشیدن  ادارات روزنامه ها واشغال فرستنده رادیو وحمله به خانه دکتر مصدق نخست وزیر ملی ومحبوب ایران ، کودتای ننگین 28 مرداد 32 را رقم زدند . و به مدت 25 سال حکومت دیکتاتوری وابسته به بیگانه را دراین کشور بر پا داشتند . بلا تردید انقلاب بهمن ماه 1357 عکس العمل تاریخی ملت ایران به آن کودتای شوم و عمل کرد نادرست رژیم برخاسته از آن کودتا بوده است . تحقق حاکمیت ملی و برقراری آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی اهداف اصلی بود که ملت ایران در  انقلاب 57 جستجو میکرد . اما با تاسف و دریغ بسیار باید اذعان نمود که به علت انحصارطلبی و اقتدار گرایی گروهی خاص ، انقلاب از اهداف اولیه خود دورشد وبه بیراهه رفت . تا جایی که امروز شاهد محو آزادی های اساسی وسوء سیاست ها وسوء مدیریت ها وفساد های نجومی وفقر وبیکاری روز افزون در میهنمان هستیم .

جبهه ملی ایران کودتای ننگین 28 مرداد وساقط کردن دولت ملی را فراموش ناشدنی میداند واعتقاد دارد که مصائب امروزی ملت ایران هرگز نمی تواند توجیه گر خطا های نابخشودنی رژیم برخاسته از آن کودتا باشد بلکه گرفتاری های امروز ی این ملت  نیز علی التحقیق ریشه در آن کودتای خائنانه دارد .

بیست وهشتم مرداد ماه 1396

تهران هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

[divider]