دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران اعلاميه و بيانيه

آئین نامه انضباطی

جهت اطلاع اعضاء وهواداران ارجمند جبهه ملی ایران آئین نامه انضباطی را که در سال 1386 در شورای مرکزی این سازمان به تصویب رسیده به استحضارمی رسانیم.

16 اردیبهشت 1397

تهران – روابط عمومی جبهه ملی ایران

[divider]

آئین نامه انضباطی جبهه ملی ایران

در اجرای بند دوم ماده بیست و هشتم و مفاد ماده شصت و دوم از اساسنامه جبهه ملی ایران مبنی بر تهیه آئین نامه های داخلی از جمله  آئین نامه انضباطی بوسیله هیئت اجرائیه و هیئت تحقیق و ارائه آنها به شورای مرکزی برای تصویب نهائی، و نظر به اینکه تحقق هدف های یک سازمان سیاسی تنها در سایه حفظ انضباط حاکم بر ارگانهای آن امکان پذیر میباشد.لذا شورای مرکزی جبهه ملی ایران پیشنهاد مورخ 25 /11 /86 هیئت اجرائی رادرده ماده بعنوان آئین نامه انضباطی تصویب و به مورد اجرا میگذارد :

ماده 1 –رعایت نکردن موازین مقرر سازمانی و آنچه که هماهنگی رفتار اعضاء برای نیل به هدف های مشروح در اساسنامه و منشور را مختل و مغشوش مینماید از قبیل اعمال سلیقه های شخصی و اقدامات خودسرانه و تصویب نشده  در شورای مرکزی یا هیئت رهبری و یا هیئت اجرائیه،عدم همکاری صمیمانه در اجرای مصوبات و برنامه های تشکیلاتی ، خفا کاری ، عدم رازداری،اهانت به جبهه ملی و شخصیت های آن، و بطورخلاصه هرگونه اقدام خودسرانه و پیش از تصویب شورای مرکزی ویا هیئت های رهبری و اجرائی و منتشر کردن آنها در رسانه های عمومی،از مصادیق تخلفات سازمانی محسوب میگردد.

ماده 2- مطابق مقررات مذکور در اساسنامه باید کلیه اعضاء حضور در جلسات و اجرای وظایف معین،مشارکت در فعالیت ها متناسب با توانائی وتخصص خود و احترام به تصمیمات در سلسله مراتب را وظیفه جدی خود بدانند.

ماده3- با توجه به مفاد ماده 2 ،رقابت منطقی و محترمانه بین افراد و گروه های عضو برای مسئولیت ها و اجرای برنامه ها به قصد ارائه ابتکارات تازه امری طبیعی و رفتاری در شان جبهه ملی ایران است.اما هرگونه توسل به تبلیغات منفی و اقدام در جهت تخطئه و تخریب شخصیت رقیب و آماده کردن محیط مناسب برای سوء استفاده ناظران و مخالفان ،عملی ناشایست و منشی مشعر بر انحراف از مسیر آزادیخواهی و دموکراسی طلبی شمرده خواهد شد وتخلفسازمانی محسوب میشود.

ماده 4 – به منظور تمرین مرتب قواعد دموکراسی که از اصول اعتقادی جبهه ملی میباشد وعدم  تمرکز مسئولیت ها در اختیار شخصیت های معین ،ضروری است که انتخابات داخلی در شورای مرکزی در زمان های پیش بینی شده در اساسنامه بعمل آید تا شورا در هر دوره ذیصلاح ترین افراد را برای انجام مسئولیت ها گزینش نماید و لازم است که اولا قبل از پایان دوره تصدی سمت ها پیش بینی موقعیت های زمانی،وسایل تدارک انتخابات جدید فراهم گردد

ثانیا افراد واجد شرایط و داوطلب برای قبول مسئولیت ها داوطلب شده و با ارائه برنامه خود و فعالیتهائی که انجام خواهند داد به جامعه سیاسی معرفی شوند.بدیهی است در جلسات شورا،پلنوم، یا کنگره بحث و جدل به نحو آرام و متعارف ،میزان بلوغ سیاسی شرکت کنندگان را نشان خواهد داد.

ماده 5- نظر به اینکه حضور مرتب در جلسات جبهه ملی اعم از شورای مرکزی یا سایر نهادها، پرداخت تعهد ماهانه و استحضار از اقدامات و اخبار از اهم وظایف اعضای شورای مرکزی و دیگر مسئولان و اعضاء جبهه ملی میباشد، لذا غیبت بیش از پنج جلسه متوالی یا هشت جلسه متناوب در یک سال بدون داشتن عذر موجه موجبات تعلیق عضویت شخص غایب را از ارگان مربوطه فراهم خواهد ساخت و در این موارد مفاد ماده نوزدهم اساسنامه برای اعضای شورا و اعضای سایر نهادهای جبهه ملی ملاک اقدامات خواهدبود.تشخیص عذر موجه در مواقع عدم حضور در مورد اعضای شورای مرکزی با هیئت رئیسه شورا و در مورد سایر نهادها با مسئول سازمان مربوطه و تایید اکثریت کمیته تشکیلات میباشد.

ماده 6-  اظهار نظر، پیشنهاد یا مصاحبه ها و مکاتبات سیاسی اشخاص مسئول در جبهه ملی ایران در مواردی عینا نظرات جبهه ملی تلقی شده و اشتهار پیدا می کند.در صورتیکه اینگونه مصاحبه ها و مکاتبه ها بدون تصویب هیئت های رهبری یا اجرائی و مبتنی بر نظرات شخصی افراد بوده باشد باید مراتب برای آگاهی مردم اعلام گردد.چنانچه این تذکر لازم از جانب خود فرد داده نشود سخنگوی جبهه ملی و یا مسئول تشکیلات موظف میباشند نظریه جبهه را به اطلاع مردم برسانند.

ماده 7-  اعلامیه ها و آگهی های گوناگون با امضاهای مطول از صاحبان افکار متفاوت  و درج نام اعضاء جبهه ملی ایران و دیگران بدون اجازه و اطلاع قبلی آنان طبعا مسئولیت آور و دارای تبعات خاص میباشد. لذا این اقدامات باید تحت ضابطه ویژه قرار گیرد.توضیح آنکه تصویب ضرورت صدور اعلامیه های سیاسی یا ترحیم و تنظیم عبارات و ذکر امضاء آنها از جمله وظایف و مسئولیت های هیئت رهبری و هیئت اجرائی میباشد .

ماده 8- مقالات و مطالب نشریه پیام جبهه ملی ایران که توسط هیئت تحریریه وبا مسئولیت یکی از اعضاء هیئت رهبری منتشر میشود چون بیان کننده نظرات و مواضع جبهه ملی میباشد فاقد امضاء افراد خواهد بود مگر مواردی که پیشنهادی برای بحث و بررسی نوشته می شودویا اطلاعیه های سازمانی که باامضای مسئول ذیربط خواهد بود ویا اشعار که ذکر نام سراینده آنها بلامانع است .

ماده 9-  موارد تخلف از ضوابط این آئین نامه باید وسیله هیئت بازرسی و تحقیق (موضوع ماده 59 اساسنامه )  صورت گرفته و احراز گردد.اما تا تشکیل وآمادگی هیئت مذکور وظیفه تحقیق درباره هر نوع تخلف با هیئت رسیدگی به تخلفات منتخب شورای مرکزی خواهد بود. اعمال مجازات ها بر حسب اهمیت تخلفات عبارتند از : تذکر و اخطار، توبیخ شفاهی ، تذکر کتبی ، تعلیق موقت و تعلیق دائم از عضویت جبهه ملی ایران میباشد.

ماده 10-  تا تصویب آئین نامه جدید ضوابط این آئین نامه ملاک اقدامات خواهد بود.