آخرين مطالب

هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ : رای تمایل مجلس شورای ملی دوره شانزدهم به دکتر مصدق و تشکیل دولت ملی

تقویم ملی ایران:

حسین علاء نخست وزیر وقت پس از اخطار دولت بریتانیا مبنی بر اینکه  اجرای قانون ملی کردن نفت می تواند عواقب ناگواری برای ایران داشته باشد از سمت خود استعفا کرد. در پی این استعفا که با هماهنگی قبلی با شاه صورت گرفته بود سید ضیاء الدین طباطبائی عامل کودتا سوم اسفند ۱۲۹۹  که از افراد آنگلوفیل بود با هماهنگی سفارت بریتانیا به جهت مذاکرات تشکیل کابینه نزد محمدرضا شاه پهلوی رفت. در حالیکه وی در کاخ مشغول مذاکره با شاه برای تشکیل کابینه بود، بر خلاف انتظار، مجلس به دکتر محمد مصدق رای تمایل داد و او را به عنوان نخست وزیر به شاه معرفی کرد.

جمال امامی در جلسه نخست مجلس به دکتر مصدق پیشنهاد تشکیل دولت را داد و انتظار داشت که او همانند قبل از قبول این مسئولیت خودداری کند که با استقبال نمایندگان مجلس و رای تمایل آنان دکتر مصدق مسئولیت نخست وزیری را پذیرفت. دکتر محمد مصدق در روز ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ با اعلام برنامه های خود به مجلس شورای ملی و دریافت رای اعتماد رسما ریاست دولت را بر عهده گرفت.

هم زمان با رای تمایل مجلس به دکتر مصدق انبار مهمات ارتش در شیراز منفجر شده و اعلام شد حدود یک سوم اسلحه و مهمات ارتش از بین رفته است.

جوابی بنویسید