آخرين مطالب
تسلیت به خانواده ارجمند طیبی و اهالی محترم کرمانشاه

تسلیت به خانواده ارجمند طیبی و اهالی محترم کرمانشاه

 

با دریغ و تاسف بی کران ، در گذشت استاد عبدالمجید طیبی ، شخصیت ملی کرمانشاه و پیرو دیرپای راه دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران را به اهالی محترم کرمانشاه و به ویژه به خانواده ارجمند ایشان  و همه هموطنان عزیز کرد تسلیت می گوییم.

تهران – هفتم آذرماه ۱۳۹۹

از طرف شورای مرکزی جبهه ملی ایران

دکتر حسین موسویان