دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران اعلاميه و بيانيه برجسته ترین ها

در بزرگداشت روز جهانی زن

 

زنـان کشور ما در حالی به استقبال چنین روز شکوه‌مندی میرونـد تلاش مداوم آنان برای احقاق حقوق زنان و پیشرو بودنشان در راه ازادی و دموکراسی و حقوق بشر مورد تایید همگان قرار دارد.

سازمان زنان جبهه ملی ایران ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن روز هشتم مارچ بر این باور است که که به رغم هزارتویی که دهه ها زن ایرانی را به دلیل حاکمیت قوانینی که به دلیل تعابیر و برداشت های متفاوت و متناقض درچمبره خود محبوس گردانیده، امروزه شیرزنان و شیردختران این سرزمین بیش از هر زمان دیگری توانسته اند نسبت به حقوق فردی و مدنی خود آگاهی یافته و در راستای تحقق آنها گام های مثبت ، هر چندتدریجی، بردارند.

اکنون بانوی ایرانی به آن درجه از بینش و آگاهی اجتماعی رسیده که حقوق انسانی خود را نه درمطالبات برابرخواهانه و فمینیستی بلکه در تلاش برای ثبت برابری آحاد یک جامعه فارغ از قومیت، نژاد، مذهب ، رنگ و زبان و بر اساس معیارها و موازین حقوق بشری در مقابل  بسیاری از قوانین مدنی حاکم بر جامعه خود طلب کند.

هنگامی که سخن از حقوق برابر به میان می آید بایستی به شرایط برابر و مساوات در برابرقانون و در قانون و مقررات تاکید نمود با تمام وجه تمایزی که در میزان پیشرفت و توسعه یافتگی جوامع مختلف وجود دارد و مسلما عوامل فرهنگی و اقتصادی در آن  موثر می باشد، اما وجوه مشترک در  میان مطالبات زنان در جوامع مختلف نرخ قابل توجهی از خود نشان می دهد. در میان بارز ترین آنها می توان به میزان بالای قربانی شدن زنان به دلیل انواع رفتارهای خشونت آمیز فردی و اجتماعی، و نیز قرار گرفتن در تیررس نگرش جنسیتی و و نگاه مبتنی بر زن به عنوان جنس دوم، اشاره نمود

سایر عوامل قابل تامل عبارتند از توسل بزور درباب تحمیل آداب و سنت های ناروا از طریق مصادره حق آزادی رای و اندیشه ، بخصوص در اخذ تصمیمات فردی تا جنس زن نتواند سرنوشت و آینده خویش را بدست خود تعیین و رقم زند، نادیده گرفتن تا پایمال شدن حقوق زن در برابر همسر و اولاد، اعمال تبعیض در گزینش و انتخاب شدن دررده های متفاوت تحصیلی و حرفه ای در شرایط مساوی با مردان، نبود قوانین حمایتی به هنگام بروز بحران های فردی و اجتماعی، و بسیاری معضلات دیگر که زنان جهان  طی دیکته ای نانوشته برای رفع آنها بطور یکسان مبارزه ای ستودنی بعمل می آورند. بدون شک درعصر تکنولوژی جوامع به سرعت برق آسایی از یکدیگر تاثیرپذیر بوده و در هر کجای گیتی تعدادی ازاین مبارزات برای دستیابی ، احیا، بازخوانی ، و نهایتا تثبیت حقوق منطقی و مستدل زن در جامعه به  بار نشیند سایر جوامع زنان نیز به تدریج بهره مند شده و منتفع  خواهند شد.

البته مطلقا نبایستی تفاوت در رشد اجتماعی و میزان پختگی در شعور و اندیشه،  به موازات افزایش  ضریب هوش اجتماعی و نیز ظرفیت فردی، در میان زنان برخاسته از بسترهای مختلف فرهنگی رانادیده گرفت. بدیهی است دستیابی به حق های بنیادی بر اساس موازین حقوق بشری، که در راس آنها برخورداری از مساوات در برابرقوانین و در قانونها و مقررات یکسان حاکم بر جامعه قرار دارد، برای  زنان محصور در  جوامع بسته و سنتی به مراتب دشوار تر و پر هزینه تر است. اما نه تنها غیر ممکن نیست بلکه همین دشواری راه است که  زنان حاضر در چنین جوامعی را در دستیابی به اهداف منطقی خود راسخ تر و مصمم تر می سازد. رشد و تعالی زنان درکشور خود ما طی سالهای بسیار سنگین و سهمگین اخیر  خود مثال زدنی  است. در حالیکه طی سالهای اخیر بسیاری  از قوانین و مقررات حاکم بر جامعه راه را برای بازگشت نا مبارک بسیاری از آداب و سنت های که می رفتند تا منسوخ شده و به فراموشی سپرده شوند،هموار نموده و راه را برایعبور زنان از واپس گرایی بسوی تعالی بسیار سخت نمودند اما زنان کشورما با تلاش و درایت در همه عرصه ها توان خود را به رخ جهان و جهانیان کشیده اند.

زن ایرانی امروز با حضور چشمگیر پشت نیمکت های دانشگاهی،دستیابی به موفقیت های چشمگیر و حتی برتری های علمی ، هنری ، ورزشی بیش از هر زمان متکی به نفس خود گردیده  است. بانوی ایرانی امروز با فعالیت های چشمگیر خود از مشارکت در فعالیت های سازنده اجتماعی  در داخل  تا حضور در فستیوال های علمی و هنری در خارج ، و نهایتا فریاد زدن مطالبات  خود در کف خیابان ها خود را بیش از همیشه به خویش ثابت نموده است. شیر زن ایرانی ، دیگر به  استعداد و توان خود واقف است! می داند چه می خواهد و از چه بیزار است! و نیک می داند که باصبوری و خردورزی ، و در پیش گرفتن پندار و کرداری عاقلانه، بدون کپی برداری کورکورانه و گمراه کننده ، اما در تلاشی گروهی و خستگی ناپذیر خواهد توانست در آینده ای نه چندان  دور دوشادوش همنوعان‌ مرد خود، و پرهیز از تزلزل و گمراهی هویت خویش آینده ای بر اساس حقوق بشر، دموکراسی را در حاکمیتی ملی برای جامعه خود رقم خواهدزد.

روز جهانی زن بر زن ایرانی و تمامی زنان جهان فارغ از هر گونه تبعیضی مبارک باد.

سازمان زنان جبهه ملی ایران

تهران – هیجدهم اسفند1399

برابر با هشتم مارچ 2021