دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران اعلاميه و بيانيه برجسته ترین ها

حکومت طالبان حکومتی غاصب است و مشروعیت سیاسی و مردمی ندارد

طالبانیسم که تلاقی جریان های فکری سلفی و تکفیری و تحجرگرای قرون وسطایی است، ریشه در اندیشه های مخرب دیوبندی شاخه ی سمیع الحق در پیشاور و دارالعلوم حقانیه پاکستان و وهابیت عربستان دارد و برای نیل به اهداف ایدیولوژیک و سلطه خود از هیچ نوع خشونت و جنایتی ابایی ندارد. این گروه که ازحمایت های نظامی و سیاسی و مالی پاکستان و عربستان و قطر برخوردار است، توانست با توجه به بحران های داخلی افغانستان و فسادهای اقتصادی نظام سیاسی آن و ناکارآمدی سیاستمدارانش، با آمریکا و روسیه و چین به توافقات پیدا و پنهان دست یابد و پس از بیست سال بار دیگر  افغانستان را به اشغال خود در بیاورد.

در برابر چشمان حیرت زده ی جهانیان جامعه ی مدنی نوپای افغانستان قربانی تعدی طلبی و منفعت جویی کشورهای بیگانه گردید و جنایات هولناک قرون وسطایی بار دیگر رخ نمود و حقوق اساسی انسان ها پایمال گروهی جزمگرا، تمامیت خواه و انحصار طلب گشت. بی شک به قدرت رسیدن این گروه نه تنها برای افغانستان بلکه برای منطقه و جهان زنگ خطری است، که بنیادگرایی و تروریسم بار دیگر پایگاهی می یابد و منافع ملی کشورهای منطقه و نیز امنیت جهانی را تهدید می کند. حکومت جمهوری اسلامی با ساده سازی مساله ، این رویداد ها را شکست آمریکا قلمداد کرد و روند معاملات پشت پرده را که از زمان ترامپ شروع شده بود نادیده انگاشت.

از سوی دیگر چگونه می توان بر نقض موازین حقوق بشری و زیرپانهادن حقوق اولیه ی باشندگان شریف این سرزمین و تبعیض های قومی، جنسیتی و مذهبی دیده فروبست؟

اکنون آزمون بزرگی در مقابل همه ی کشورهای دنیاست، که چگونه از مسیرهای دیپلماتیک و ابزارهای قانونی حقوق بین الملل برای دفاع از حقوق ملت افغانستان در برابر این گروه خشونت گرا  بکوشند. کمترین همراهی به رسمیت نشناختن این حکومت بدوی وجبار است.

جبهه ی ملی ایران ضمن همدردی با خانواده های عزیز داغدار سرزمین افغانستان که عزیزانشان در راه دفاع از شرف ملی و آزادی کشورشان ایستادگی ورزیدند و به شهادت رسیدند ، حمایت خود را از همه مبارزان غیور و نستوه آن مرز و بوم به ویژه از جنگاوران فداکارجبهه مقاومت ملی در پنجشیرو رهبر دلیرآنان احمد مسعود که در برابر طالبان جانانه مقاومت می کنند اعلام می نماید.

جبهه ملی ایران خواهان آن است که مجامع بین المللی برای پشتیبانی از مبارزان افغانستان و مردم مورد ستم و تعدی این کشور از هیچ کوششی مضایقه نورزند و همدلانه در کنار مردم افغانستان در برابر این واپسگرایی خشونت بار بایستند.

تهران – جبهه ملی ایران

بیستم شهریور ماه 1400 خورشیدی