دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران اعلاميه و بيانيه برجسته ترین ها

چرا حزب ما، حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران، به جبهه ملی ایران پیوست

امروز که دو دهه از آغاز قرن بیست و یکم میلادی می گذرد جهان شاهد گسترش فقر و استبداد  افراطی گرایی و تبعیض و تخریب کره زمین است. دست اندرکاران و بازیگران این وضعیت دو جریان بزرگ : یکی صاحبان ثروت و صنعت و تکنولوژی مدرن  و دومی مدعیان حاکمیت با قوانین آسمانی و مدینه های فاضله سراسر دروغ، هستند.

اینان که در واقع حاکمیت جهانی( Governance Mondiale ) را در دست دارند با بی‌توجهی به قوانین جهان شمول، با گسترش روز افزون انواع تسلیحات نظامی، با توسعه جنگ، غارت ثروت ملتها، با استعمار و استثمار مردمان جهان، با تهدید امنیّت اجتماعی، با افزایش بیکاری های طولانی مدت، با تخریب فرهنگ ها وتمدن ها، با گسترش افراطی گری، با برهم زدن سازوکار طبیعت و زیستگاه، با رواج جنگهای اقتصادی و نظامی و سیاسی  و با آواره کردن بخش بزرگی از مردمان جهان فقر، استبداد و تبعیض را دامن زده اند.

در چنین شرایطی برای این که یک تعادل کلی در جهان برقرار شود و حیثیت و حرمت انسانی رعایت گردد باید در جستجوی یک فرمانروایی کلان متعادل بود که در آن سه  عامل اساسی زیر نقش عمده دارند:

یکی مبارزه با فقر فراگیر و ایجاد آسایش و آرامش مردمان، دومی از بین بردن استبداد و جایگزینی آن با یک دموکراسی اجتماعی و سیاسی، و سومی کوتاه کردن دست تمامیت خواهان دینی و مذهبی و عقیدتی از اداره کشورها.

باور نامه، اهداف، مراحل عملی و مبانی فلسفی و سیاسی ما را در ارگان حزب ما به تفصیل آمده است و از  علاقه مندان دعوت می شود به لینک زیر مراجعه کنند. https://rangin-kaman.net/hamsaazi/

اما شواهد انکارناپذیر یا مانیفست حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران در همسازی با جبهه ملی ایران کدامند؟

ما به انسانیت  باور داریم  بزرگی و شرافت انسانی را در مرکز ثقل کشورداری قرار می‌دهیم و در  ساختار و راهکارها و تدابیر راهبردی با همه نیروی خود تلاش می‌کنیم تا حرمت و شرافت انسانی نوع بشر پاسداری شود و صلح و آسایش و آرامش در ایران و کشورهای جهان برقرار گردد.

ما ایرانی هستیم، به سعادت، رفاه، آزادی، دموکراسی، سرفرازی ملت شرافتمند ایران و همچنین  به تحقق حقوق و ارزش های جهان‌شمول انسانی، عدالت اجتماعی و اقتصادی و برابری همه مردمان ایران در مقابل قانون باور داریم.

ما برای استقرار آزادی در تلاش هستیم، به شرافت و آزادگی و بزرگواری انسان و برابری زن و مرد باور داریم، پس اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های وابسته به آن و بیان شفاف و بی قید و شرط آن، در قانون اساسی و دیگر قوانین کشوری را انکار ناپذیر می دانیم و این اقدام را تضمین می کنیم.

ما برای پاسداری از استقلال ایران (حوزه حقوق بین المللی) و استقلال  ایرانیان ( حوزه حقوق سیاسی و مدنی )  در تلاش هستیم، به گسترش و نگهداری همبستگی ملی و پاسداری از  یکپارچگی و برقراری روابط مبتنی بر دوستی و احترام متقابل، با همه کشورهای جهان، به ویژه با کشورهای همسایه ایران باور داریم.

ما مخالف خشونت، به ویژه حکم اعدام هستیم و آن را قتل عمد دولتی میدانیم. معتقدیم این خواست باید در قانون اساسی ایران به روشنی بیان شود. از دیدگاه ما در ایران آینده وجود زندانی سیاسی و عقیدتی قدغن است.

ما جمهوریخواه هستیم، باور داریم که نظام جمهوری گوهر دموکراسی، انتخابی ناب، عدالت خواهانه و شایسته شرافت انسانی است. به باور ما جمهوریخواه مخالف هرگونه تبعیض است و گوناگونی جنسی و جنسیتی، اندیشه و مسلک، دین و مذهب، قوم و تبار، دانش و درایت، فرهنگ و کیفیت، هوشمندی و مهارت … را محترم می شمارد. جمهوریخواه  برای یکایک مردم بدون استثنا، آزادی و حق برابر قائل است. جمهوریخواه از حق خود، از حق شهروندان خود و همینطور از حق همه انسان ها دفاع کرده و اخلاق -اتیک- را همواره در رفتار خود در نظر دارد.

ما به جمهوری ایران باور داریم از نگاه ما افزودن هر پیشوند یا پسوندی به واژه جمهوری به عنوان نظام حکومتی، ارزش جمهوری را خدشه دار کرده و ماهیتش را تغییر داده و مفهوم و گوهر آن را تضعیف می‌کند، بنابراین جمهوری نمی ‌تواند ملی، ایرانی، سوسیالیستی، کمونیستی، لیبرال اسلامی، مسیحی‌، خلقی، شورائی ، دموکراتیک، پارلمانی و …باشد.

ما سوسیال دموکرات هستیم، برنامه اقتصادی حزب ما مبتنی بر گسترش تولید فعال ملی، تعامل اقتصادی با جهان، مبارزه با فقر، بیکاری، بیماری و و ایجاد آسایش عمومی است. برنامه سیاسی ما استقرار دموکراسی، مبارزه با استبداد و حاکمیت دینی، گسترش مشارکت مردم در قدرت و ثروت ملی جهت رشد کلی کشور، می‌باشد. افزون بر آن ما بر توازن بین گسترش دموکراسی سیاسی و دموکراسی اجتماعی پافشاری می کنیم؛ حمایت از اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی، مشارکت فعال سندیکاهای کارگری و صنفی، شرکت های تعاونی پیشه وران، صنعتگران، کشاورزان، بازرگانان، بیکاران، بازنشستگان، بیماران، بی‌سرپرستان، زنان و کودکان که از تلاشی خانواده هایشان رنج می برند ( با افزایش بودجه بهداشت و سلامت خانواده ) و… را امری اساسی و ضروری برای رشد جامعه می دانیم و باور داریم که بایستی همگان بتوانند از امکانات اقتصادی و گسترش تولیدات و به کار گرفتن نیروی انسانی مبتکر، فعال و کاردان برخوردار شوند و در تولید ملی جمهوری ایران مشارکت داشته باشند.

ما لائیک هستیم، باور داریم که لائیسیته به معنای برابری همگان و تبیین عدم تبعیض، بیان آشکار برابری بی قید و شرط حقوق شهروندان در برابر قانون و جدائی دین و ایدئولوژی از حکومت و دولت و از همه نهادهای وابسته به آنان می‌باشد؛ لائیسیته  به هیچ‌وجه دشمن دین و عقیده نیست دستاوردی متعلق به دوران مدرن است که در اثر رشد مناسبات جامعه بدست آمده که میخواهد دین و باور در اداره مملکت دخالت نکند؛ در حاکمیت لائیک، قانون برخاسته از اراده‌ی مردمان بوده و مانند هر پدیده‌ی اجتماعی در اثر تحولات ارزش‌ها، دستخوش دگرگونی می شود؛ اگر کشوری لائیک نباشد دموکراتیک نیز نیست و مناسبات دولت – ملت نمی تواند در آن عمل کند.

ما به دموکراسی باور داریم، پس به تفکیک قوای سه گانه: قوه قانونگذاری در پارلمان، اقوه جرائی توسط دولت ملی‌ ‌ ِ منتخب ِ ملت،  قوه قضایی توسط قضات مستقل و بر اساس قوانین جهان‌شمول انسانی و همچنین به استقلال و آزادی مطبوعات و همه دستگاههای ارتباط جمعی و رسانه‌ها و به برابری کامل حقوق زن و مرد و جنسی و جنسیتی، پافشاری می کنیم؛ آموزش و پرورش رایگان را رکن استوار دموکراسی میدانیم، پشتیبان  مدارس و دانشگاهای دولتی هستیم و بودجه آموزش و پرورش و موسسات تحقیقاتی را به درستی و راستی افزایش می دهیم و همچنین در مخارج آموزشی دانش آموزان و دانشجویان و پژوهشگران ایران، بدون تبعیض مشارکت می کنیم تا آنان بتوانند در شایسته ترین شرایط به آموزش و پژوهش خود ادامه دهند و به گسترش علوم و اکتشافات جهانی کمک کنند.

به باور ما عدم تمرکز در کشور داری ضامن دموکراسی و  تمامیت ارضی و  انکشاف جامعه در زمینه‌‌های گوناگون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و لازمه دموکراسی است؛ از نگاه ما عدم تمرکز در امور اداری، واگذاری امور محلی به نهادهای انتخابی مردمان، از روستا تا استان، پاسداری بی چون و چرا از درستی و سلامت و بالندگی زبان و فرهنگ مشترک ملی، شکوفایی کلیه ی زبان های ایران زمین و فرهنگ‌های محلی به عنوان گنجینه های اصلی تشکیل دهنده‌ی مبانی هویت ملی مردمان ( اقوام، ایلات ، تبارها) ایران است ما اجرای آن را تضمین می کنیم.

ما طرفدار پاسداری و پاکیزگی زیستگاه هستیم، به رشد و پیشرفت پایدار آن در ایران و در جهان و به گسترش انرژی پاک، نگهداری از زیستگاه مردمان، جانوران، گیاهان، زمین و هوا و دریا و گیتی باور داریم؛ از منظر ما ایران نیاز به تسلیحات اتمی و انرژی هسته‌ای ندارد، شایسته است که به تولید و استفاده از انرژی های دیگر از جمله انرژی خورشیدی روی آورد.

حزب ما، حزب سوسیال دموکرات ایران، ریشه در نهضت ملی ایران، – از مشروطه تا امروز، از ارانی تا مصدق – دارد، ما باور داریم که این جنبش بیش از یک سده برای دستیابی به مدرنیته و مبارزه با فقر و استبداد و حکومت دینی در نبرد بوده و در این راه جان‌باختگان فراوانی داده است و سازمان سیاسی آن جبهه ملی ایران و احزاب فعال در درون آن، هرگز برای آزادی و استقلال، دو هدف اصلی نهضت ملی ایران و ملیون مترقی و رادیکال، کوتاهی نکرده‌اند و نسبت به امر گسترش دموکراسی، رشد عدالت، پرهیز از انزواگرائی، رعایت موازین جهانشمول، همساز و هم پیمان بوده اند.

ما باور داریم که پیشه سیاست و اداره‌ی مملکت، در موقعیت ویژه ژئوپلیتیک ایران امری است بس دشوار و تجربیات، کوشش ها و تاملات رهبر ملی ایران دکتر محمد مصدق، به ویژه در دوران حکومت ملی، نشان داد که این امر به نیروی انسانی کاردان متخصص، با اخلاق، آشنا به سیستم مدیریت با کیفیت عالی، دانش بنیاد، میهن دوست و راست کردار و درستکار نیاز دارد، پس گسترش تحزب و رشد نهادهای شهروندی و همسازی ملی در یک جبهه بزرگ ایرانی و انسانی یکی از بنیادی‌ترین ابزارهای این کار می باشد؛ ما حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران برای همسازی ملی جمهوری خواهان ایران و برای تحقق همبستگی ملی و برقراری آزادی و دموکراسی و استقلال و اخلاق و فرهنگ ایرانی و گسترش توسعه همه‌جانبه ملی، در همه‌ی زمینه ها، با اتکا به نیروی نامیرای ملت و با تعامل با جهان مدرن، به جبهه ملی ایران که در نشست دهم مهر ماه ۱۴۰۰ خورشیدی خود، خواست عضویت حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران – همسازی ملی جمهوری خواهان ایران – تایید و تصویب نموده است را به اطلاع هموطنان گرامی میرسانیم و پیشنهاد می کنیم که همه حزب ها و سازمان های سیاسی که طرفدار برزمین زدن و گذار از جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با جمهوری ایران و برقراری حاکمیت ملت و استقلال و آزادی  و دموکراسی و لائیسیته با حداقل هزینه و پرهیز از خشونت  احتمالی هستند به جبهه ملی ایران پیوندند تا در کنار هم و با همسازی ملی ایرانیان از این حکومت پر آفت گذر کنیم و ایران آینده را با همسازی ملی بسازیم.

از سوی نهاد راهبردی فرهنگ قاسمی سخنگوی سوسیال دموکرات  و لائیک ایران

۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰ خورشیدی برابر با ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱