دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران اعلاميه و بيانيه برجسته ترین ها

تبریک به دکتر محمد حسین بنی اسدی به مناسبت انتخاب به سمت دبیرکلی نهضت آزادی ایران

جناب آقای دکتر محمد حسین بنی اسدی

انتخاب شما را به سمت دبیر کلی نهضت آزادی ایران توسط شورای مرکزی آن جمعیت تبریک گفته و موفقیت های شما و حزبتان را در راه  کسب آزادی ، استقلال ،استقرار حاکمیت ملی ، جدایی دین از حکومت و حفظ یک پارچگی میهن که همان آ رمان های مصدق بزرگ رهبر نهضت ملی ایران است آرزو می کنم.

تهران – رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

حسین موسویان

هفدهم خرداد ۱۴۰۳