دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

سقوط ارزش پول ملی

اطلاعیه جبهه ملی ایران

هموطنان عزیز

در تاریخ 7 /11 /89 اعلامیه ای تحت عنوان « سقوط ارزش پول ملی » وبا امضای « شورای مرکزی جبهه ملی ایران » در برخی ازسایت های اینترنتی انتشار یافته ، که صرفنظر از محتوی و مفاد آن کاملا بدون اطلاع و تصویب شورای مرکزی بوده واز نظر جبهه ملی ایران جعلی میباشد واز درجه اعتبار

ساقط است .

ضمنا به آگاهی میرساند که در جبهه ملی ایران دیگر نهادی به نام « دفتر مردم داری » که ارسال کننده آن اعلامیه بوده است وجود ندارد و از این پس انتشارات جبهه ملی ایران فقط به نام روابط عمومی هیئت اجرائیه جبهه ملی صورت میپذیرد .

تهران – رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

7/ 11 /1389

دیدگاهتان را بنویسید