دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

جنابان آقایان مهندس قائم مقام ، دکتر مهمنش و مهندس مبشری

وکلیه مدعوین محترم وشرکت کنندگان درکنگره

با کمال خوشوقتی تشکیل کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور را که بمناسبت یکصد و بیست و نهمین سالروز ولادت زنده نام دکتر محمد مصدق برپا میشود تبریک میگویم و امیدوارم در این قبیل اقدامات وطن خواهانه با توفیق یزدانی قرین باشید .

بدیهیست کسانی را از جمع افرادی که در اروپا خود را به عبث منتسب به جبهه ملی مینامند و هیچ پایگاهی در مرکز اصلی جبهه نداشته و حاضرند شدیدترین ضربات را بر اثر تحریک پاره ای از افراد خودسر و فرومایه به جبهه ملی و سران استخوان خرد کرده آن وارد آورند دعوت نمی فرمائید .

در عین حال دعا کنید که خداوند این خوشنام ترین و قدیمی ترین سازمان ملی را از شر افراد   بی سر و پای فحاش و رذالت پیشه ی وابسته به ایادی ویرانگر مصون و محفوظ بدارد .

 

تهران رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

20/3/1390

دیدگاهتان را بنویسید