دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران

دکتر علی رشیدی زندانی شد

دکتر علی رشیدی عضو هیات رهبری جبهه ملی ایران زندانی شد.

دکتر علی رشیدی عضو هیات رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران به اتهام نگارش مقاله اقتصادی زندانی شد. جبهه ملی ایران در این خصوص بیانیه ای را منتشر و ضمن اظهار تاسف از این اقدام آن را محکوم کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است:

جبهه ملی ایران با انتقاد و اعتراض شدید از زندانی کردن دوباره دکتر رشیدی ، متذکر میشود که همین اقدام ناموجه مایه جری شدن متجاوزان به بیت المال می گردد و نتیجه اش تشویق غارت گری هاست.

دکتر رشیدی اقتصاددان مسلمی است که این سرزمین می تواند از نظریات او برای ترمیم اقتصاد خراب مملکت استفاده کند. زندانی کردن وی حکایت از عدم درایت سیاسی و ظلم به یکی از افراد کاردان کشوراست.

دیدگاهتان را بنویسید