آخرين مطالب

بایگانی/آرشیو برچسب ها : بیانیه جبهه ملی ایران

شصت سال پس از کودتا

شصت سال پس از کودتا اکنون که شصت سال از کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ سپری شده وما بر بلندای برج زمان ایستاده وبه گذشته ای که زیرپای ماست نظر می افکنیم،خیلی بهتر ازپیش و روشن تر ازقبل میتوانیم به عمق فاجعه کودتای۲۸مرداد واثرات منفی ومخربی که آن کودتا بر میهنمان ایران و منطقه خاورمیانه وحتی برصلح وامنیت جهانی برجای گذاشته پی ... بیشتر بخوانید »

انتخاباتی که گذشت وآینده ای که پیش روست

انتخاباتی که گذشت وآینده ای که پیش روست به نام خداوند جان وخرد ملت رشید ایران که دربرهه هائی تاریخ سازبا همه اختناق و دل آزردگی ورنجدیدگی ازحاکمان وقت باز با شیوه مسالمت آمیز بر مبنای خویشتن داری وخردورزی،راهی رابرای برون رفت از تنگناها جستجو میکند،در انتخابات ریاست جمهوری هم برای ناکام گذاشتن انحصارطلبان وخودکامگان به دوگونه عمل کرد. گروهی ... بیشتر بخوانید »

مصاحبه سایت ملیون ایران بادکترحسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

مصاحبه سایت ملیون ایران بادکترحسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران پیرامون پیشنهاد تشکیل شورای مهستان سایت ملیون ایران:آقای دکترموسویان شما باسمت مسئول تشکیلات ورئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران بفرمائیدموضوع مهستان جبهه ملی که دربعضی سایت ها منعکس شده چیست واکنون درچه مرحله ای قراردارد؟ دکترموسویان:این جانب مصلحت نمیدانم وبنا ندارم که مسائل درون سازمانی جبهه ملی رابه ... بیشتر بخوانید »

سی ام تیر

سی ام تیر روز جانفشانی ملت بزرگ ایران برای استقرار حاکمیت ملی روز هفتم خردادماه ۱۳۳۱ دکترمصدق،نخست وزیردولت ملی،برای دفاع ازمنافع وحقوق ملت ستمدیده ایران در مقابل شکایت دولت استعماری انگلیس عازم دادگاه بین المللی لاهه گردید.اودراین دادگاه بادفاعیات شورانگیز ومستند خود پیروزی ایران رامحقق ساخت ودر روز دوم تیرماه ۱۳۳۱ درمیان استقبال کم نظیرمردم ایران به میهن بازگشت.درآن ایام ... بیشتر بخوانید »

سی ام تیر روز جانفشانی ملت بزرگ ایران برای استقرار حاکمیت ملی

سی ام تیر روز جانفشانی ملت بزرگ ایران برای استقرار حاکمیت ملی روز هفتم خردادماه ۱۳۳۱ دکترمصدق،نخست وزیردولت ملی،برای دفاع ازمنافع وحقوق ملت ستمدیده ایران در مقابل شکایت دولت استعماری انگلیس عازم دادگاه بین المللی لاهه گردید.اودراین دادگاه بادفاعیات شورانگیز ومستند خود پیروزی ایران رامحقق ساخت ودر روز دوم تیرماه ۱۳۳۱ درمیان استقبال کم نظیرمردم ایران به میهن بازگشت.درآن ایام ... بیشتر بخوانید »

شورای مهستان

بنام خداوند جان و خرد من به عنوان رییس هیئت رهبری جبهه ملی ایران، خوشوقتم که، پس از ۶۴ سال که از بنیانگذاری این سازمان مردمی و ملی می گذرد، تحول بزرگی را در سامانه سازمانی جبهه ملی ایران اعلام نمایم. طبق مصوبه هیئت رهبری جبهه ملی ایران، یک شورایعالی مشورتی به نام شورای مهستان جبهه ملی ایران ایجاد شده ... بیشتر بخوانید »

سپاس از معلمان شرافتمند ایران

سپاس از معلمان شرافتمند ایران روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۴۰ حرکت حق طلبانه معلمان درمیدان بهارستان تهران به خون کشیده شد و معلم شریفی به نام دکتر ابوالحسن خانعلی دبیر دبیرستان جامی که در راه پیمائی اعتراضی معلمان نسبت به سختی معیشت وناکافی بودن حقوق شرکت نموده بود به ضرب گلوله دژخیمی تبه کار،ازدست پروردگان کودتاچیان۲۸ مردادی به ... بیشتر بخوانید »

روزجهانی کارگر برکارگران ایران مبارک باد

روزجهانی کارگر برکارگران ایران مبارک باد به نام خداوند جان و خرد یکی از روزهای خجسته وفرخ آیین در سالنمای کشورهای جهان « روز کارگر » است که به احترام حق مسلمی که این طبقه زحمتکش وبردبار در سامان بخشیدن به زندگانی فردی و جمعی در هر زیستگاهی دارند، نامگذاری این روز مهر تائید جهانی خورده است . درین روز ... بیشتر بخوانید »

درگذشت آقای مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی

تنها اوست که میماند بااندوه وتاسف بیکران درگذشت پوینده دیرپای راه مصدق بزرگ،آقای مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران را به خانواده ارجمند ایشان وهمه اعضاء وسازمان ها وطرفداران جبهه ملی ایران تسلیت میگوئیم. مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی از زمان نوجوانی و در دوران نهضت ملی شدن نفت پا به عرصه مبارزات آزادیخواهانه گذاشت. او درهمان دوران ... بیشتر بخوانید »

دو عید هم زمان برملت بزرگ ایران مبارک باد

دو عید هم زمان برملت بزرگ ایران مبارک باد درسال ۱۲۸۰ خورشیدی مظفرالدین شاه قاجار طی قراردادی ، امتیاز اکتشاف واستخراج وفروش کلیه ذخایر نفت وگاز در سراسر خاک ایران به جز استان های شمالی را به مبلغی ناچیز یعنی فقط ۱۶ درصد ازمنافع، برای مدت ۶۰ سال به ویلیام ناکس دارسی مهندس معدن تبعه انگلیس واگذار کرد. دارسی هفت ... بیشتر بخوانید »