آخرين مطالب

بایگانی/آرشیو برچسب ها : بیست و هشتم مرداد

ننگ ونفرین بربیست وهشتم مرداد

ننگ ونفرین بربیست وهشتم مرداد به نام خداوندجان وخرد برخی ازرویدادهای دردناک رافاجعه می نامند وازجمله کودتایبیست هشتم مرداد۱۳۳۲ یکی ازآن فجایع است،فاجعه ای جبران ناپذیرکه هرچندپاره ای ازکسان می خواهند آنرابه دست فراموشی سپارند اما داوری تاریخ ووجدان های بیدارمانع ازآن است که این قصه پرغصه واین فاجعه ی دلخراش به طاق نسیان گذاشته شود. روز۲۸ مرداد روزیست که ... بیشتر بخوانید »