آخرين مطالب

اعلاميه و بيانيه

اطلاعیه رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

اطلاعیه اخیرا نامه هائی به عنوان گروهی از اعضای جبهه ملی با امضاهای متعدد که برصدر آن نام اینجانب نیز آورده شده ،ازسوی برخی ازافراد جبهه منتشر میشود که مورد تایید من نیست ، زیرا کاری غیرتشکیلاتی ودر جهت بی انضباطی وموجب تفرقه است.این نامه ها ازنظرجبهه ملی رسمیت ندارد. تهران – رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران ... بیشتر بخوانید »

درگذشت نلسون ماندلا

درگذشت نلسون ماندلا خبراندوهبار درگذشت نلسون ماندلا که به مردم دوستی وآزادگی وبخشایشگری موصوف و شخصیت وی را درجهان بشریت بلند آوازه ساخته بود مایه کمال تاسف جهانیان گردید. اساساوجود یک انسان واقعی که به فضیلت های بشری لباس حقیقت پوشانده وبا تحمل رنج ومشقت نشان دهنده ی اخلاص عمل درخدمت بشریت بدون چشمداشت اجری وارجی بوده باشد درخور بسی ... بیشتر بخوانید »

شانزدهم آذر گرامی باد

شانزدهم آذر گرامی باد طراحان کودتای خائنانه ۲۸مرداد۱۳۳۲، زمان اجرای آن کودتای شوم را وقتی درنظرگرفتند که دانشگاه دردوران تعطیلات تابستانی بوده ودانشجویان دور ازیکدیگر و دور ازدانشگاه وپراکنده درشهرهای مختلف باشند.زیرا به درستی حساب کرده بودند که باوجود دانشگاه دائر وباحضور دانشجویان دردانشگاه ، اجرای طرح کودتا با مشکلات ومقاومت های جدی روبرو خواهدشدورعایت این نکته ازطرف دستگاه های ... بیشتر بخوانید »

وطن خواهی که سه مرتبه درخون خود غلتید

وطن خواهی که سه مرتبه درخون خود غلتید اودرسال۱۲۹۶ خورشیدی درشهر نائین متولدشد ودر سحرگاه ۱۹ آبان۱۳۳۳ به دست دژخیمان برخاسته ازکودتای ننگین ۲۸مرداد به جوخه اعدام سپرده شد وبه جاودانگی پیوست. او ازهنگام نوجوانی واز دوره تحصیل دردبیرستان فعالیت روزنامه نگاری را آغاز کرد وسالها بعد توانست روزنامه باختر امروز را به عنوان مهمترین روزنامه تبیین کننده اهداف نهضت ... بیشتر بخوانید »

اطلاعیه

اطلاعیه بدین وسیله به آگاهی هم میهنان عزیز میرساند که برپایه گزارش هیئت هفت نفری منتخب شورای مرکزی جبهه ملی ایران برای برگزاری پلنوم به نام دکترسیدحسین فاطمی درتاریخ هفدهم آبانماه ۱۳۹۲ ، مقامات امنیتی بااحضار واخطاربه اعضای هیئت هفت نفری وبرخی ازمسئولان جبهه ملی ازبرگزاری پلنوم برخلاف انتظارممانعت کردند .ازاین جانب هم تلفنی خواستند که بطور موقت ازتشکیل پلنوم ... بیشتر بخوانید »

پیام به پلنوم جبهه ملی ایران

پیام به پلنوم جبهه ملی ایران منعقده در تهران به تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۲   اعضا و نمایندگان محترم شرکت کننده در پلنوم ،   تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران را به همه رهروان زنده یاد دکتر محمد مصدق و بویژه تمام شرکت کنندگان در آن تبریک میگوئیم و از اینکه پس از سال ها مبارزه سرسختانه توانسته اید بار ... بیشتر بخوانید »

درگذشت دکترعلی اکبرنقی پور

بازگشت همه به سوی اوست باتاسف واندوه بسیار درگذشت شخصیت سیاسی،علمی وادبی،آقای دکترعلی اکبرنقی پور عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران رابه اطلاع هموطنان عزیز میرساند. مجلس ترحیم آن روانشاد روز دوشنبه ۶ آبانماه ۹۲ ازساعت ۵/۳ تا۵ بعد ازظهر درمسجدجامع شهرک غرب درمقابل مجتمع میلاد نور برگزار خواهدشد. شورای مرکزی جبهه ملی ایران ادیب برومند- دکترلقااردلان- بانوفرشیدافشار- فرهادامیرابراهیمی- مهندس عباس ... بیشتر بخوانید »

شصت سال پس از کودتا

شصت سال پس از کودتا اکنون که شصت سال از کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ سپری شده وما بر بلندای برج زمان ایستاده وبه گذشته ای که زیرپای ماست نظر می افکنیم،خیلی بهتر ازپیش و روشن تر ازقبل میتوانیم به عمق فاجعه کودتای۲۸مرداد واثرات منفی ومخربی که آن کودتا بر میهنمان ایران و منطقه خاورمیانه وحتی برصلح وامنیت جهانی برجای گذاشته پی ... بیشتر بخوانید »

انتخاباتی که گذشت وآینده ای که پیش روست

انتخاباتی که گذشت وآینده ای که پیش روست به نام خداوند جان وخرد ملت رشید ایران که دربرهه هائی تاریخ سازبا همه اختناق و دل آزردگی ورنجدیدگی ازحاکمان وقت باز با شیوه مسالمت آمیز بر مبنای خویشتن داری وخردورزی،راهی رابرای برون رفت از تنگناها جستجو میکند،در انتخابات ریاست جمهوری هم برای ناکام گذاشتن انحصارطلبان وخودکامگان به دوگونه عمل کرد. گروهی ... بیشتر بخوانید »

مصاحبه سایت ملیون ایران بادکترحسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

مصاحبه سایت ملیون ایران بادکترحسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران پیرامون پیشنهاد تشکیل شورای مهستان سایت ملیون ایران:آقای دکترموسویان شما باسمت مسئول تشکیلات ورئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران بفرمائیدموضوع مهستان جبهه ملی که دربعضی سایت ها منعکس شده چیست واکنون درچه مرحله ای قراردارد؟ دکترموسویان:این جانب مصلحت نمیدانم وبنا ندارم که مسائل درون سازمانی جبهه ملی رابه ... بیشتر بخوانید »