آخرين مطالب

نشريه

منافع ملی ما چیست و در کجاست؟

سرمقاله نشریه پیام جبهه ملی ایران شماره ۲۰۲  بدیهی و طبیعی است که مسیر سیاست خارجی هر کشور باید در راستای حفظ منافع و مصالح مردمی که در آن سرزمین زیست می کنند  ترسیم گردد. یعنی سیاست خارجی باید منطبق بر منافع ملی تبلور یافته و تعریف شود  و نه بر اساس سلیقه و رأی و منافع قدرت‌های حاکم . ... بیشتر بخوانید »