دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران اعلاميه و بيانيه

تسلیت به سرهنگ نصرالله توکلی نیشابوری

جناب آقای سرهنگ نصرالله توکلی نیشابوری

با اندوه و تاسف بسیار درگذشت خانم  پریوش نیک نفس همسر ارجمندتان را به آن شخصیت وطن دوست و آزادیخواه و پوینده دیرپای راه مصدق و نهضت ملی ایران تسلیت میگوئیم .

تهران – جبهه ملی ایران

هیئت رئیسه شورای مرکزی : ادیب برومند – منوچهرملک قاسمی – پروفسورصادق مسرت – ضیاء مصباح – ابوالفضل نیماوری

هیئت رهبری : ادیب برومند – مهندس عباس امیرانتظام – مهندس مرتضی بدیعی – دکتر هرمیداس باوند – دکترعلی رشیدی – حسین شاه حسینی

هیئت اجرائیه : دکترلقا اردلان – دکترمحسن فرشاد – حسن قدیانی – دکترحسین موسویان – محمدملک خانی – جمشیدمیرعمادی – دکترجمشید وحیدا

سیزدهم بهمن 1394