دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

از فعالان جبهه ملی ایران در خارج درخواست میشود

جبهه ملی ایران

تاسیس 1328

تاریخ : 22/10 / 1389

12ژانویه 2011

به نام خداوند جان و خرد

بدین وسیله باتشکر از فعالان جبهه ملی ایران در خارج درخواست میشود نسبت به پرسش هائی که افراد مختلف درباره این جبهه طرح میکنند برطبق اساسنامه ومنشور ، اهداف واعتقادات جبهه ملی را برای آنان تشریح فرمایند. درضمن متذکر میگردد که جبهه نماینده خاصی در خارج ندارد .

رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

دیدگاهتان را بنویسید