دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

اطلاعیه

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

بدین وسیله به اطلاع وسایل ارتباط جمعی وعموم هموطنان میرساند که کلیه انتشارات این سازمان توسطروابط عمومی هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران منتشر میگردد وانتشار ازهر طریق دیگر سوءاستفاده ازنام جبهه ملی بوده وبه منظورصدمه زدن به شئون ومقررات تشکیلاتی صورت میپذیرد . ومجددا تاکید مینماید که ارگانی به نام دفتر مردمداری درجبهه ملی ایران وجود ندارد .

سی ویکم شهریور ماه 1390

تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

دیدگاهتان را بنویسید