دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

اطلاعیه هیئت رهبری جبهه ملی ایران

اطلاعیه هیئت رهبری جبهه ملی ایران

به نام خداوند جان وخرد

نظر به اینکه مقاله مفصل تحلیلی اقتصادی واجتماعی زیر عنوان « ملت بزرگ وپرافتخار ایران را بیش ازاین تحقیر نکنید » شتاب زده ، پیش از تاییدنهایی شورای مرکزی منتشرگردیده است . بنابراین ازاعتبار کافی برخوردار نیست .

تهران – روابط عمومی جبهه ملی ایران

10/8/1390

دکترهرمیداس باوند – دکتر علی رشیدی – ادیب برومند

دیدگاهتان را بنویسید