دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران

درگذشت منوچهر فاضل را تسلیت می‌گوییم

تنها اوست که می ماند

با تاسف و اندوه بسیار، درگذشت آقای منوچهر فاضل کوشنده‌ی دیرپای راه آزادی و استقلال ایران و پوینده ی راه مصدق بزرگ، عضو حزب ملت ایران و سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور را به خانواده ارجمند ایشان و همه‌ی میهن دوستان و آزادیخواهان تسلیت می‌گوییم . یاد و نامش گرامی و راهش پر رهرو باد.

 29 فروردین ماه 1399

تهران هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران