آخرين مطالب
دهم اردیبهشت:              پاسداشت روز ملی خلیج فارس

دهم اردیبهشت: پاسداشت روز ملی خلیج فارس

تقویم ملی ایران:


امروز سالروز اخراج پرتغالی ها ازجنوب ایران(سواحل خلیج فارس و تنگه هرمز) توسط سپاه ایران به رهبری امام قلی خان و در زمان سلطنت شاه عباس کبیر است.
به دنبال تلاش برخی از رسانه های عربی برای تحریف نام خلیج فارس پویشی همگانی در پاسخ گویی به این ادعای کذب و بی بنیاد در ایران شکل گرفت که با تلاش فعالین ملی و پویشی سراسری در فروردین ۱۳۸۳ هیئت وزیران روز ۱۰ اردیبهشت را به عنوان روز ملی خلیج فارس اعلام شد.