دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

اطلاعیه

اطلاعیه

بدین وسیله به آگاهی هم میهنان عزیز میرساند که برپایه گزارش هیئت هفت نفری منتخب شورای مرکزی جبهه ملی ایران برای برگزاری پلنوم به نام دکترسیدحسین فاطمی درتاریخ هفدهم آبانماه 1392 ، مقامات امنیتی بااحضار واخطاربه اعضای هیئت هفت نفری وبرخی ازمسئولان جبهه ملی ازبرگزاری پلنوم برخلاف انتظارممانعت کردند .ازاین جانب هم تلفنی خواستند که بطور موقت ازتشکیل پلنوم صرف نظر نمایم.

تهران – رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

14/8/1392

دیدگاهتان را بنویسید