دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

درگذشت دکترمهدی مویدزاده

بازگشت همه به سوی اوست

باکمال تاسف واندوه فراوان درگذشت آقای دکترمهدی مویدزاده عضوشورای مرکزی وهیئت اجرائیه جبهه ملی ایران را به اطلاع یاران وهمفکران وهمه ملت حق شناس ایران میرسانیم.اواز چهره های درخشان نهضت ملی ایران ودرهمه عمر پوینده راه مصدق بزرگ بود. مجلس ترحیم آن زنده نام در روزچهارشنبه هفتم اسفندماه 92 ازساعت30/18 تاساعت 20 درمسجدجامع شهرک غرب واقع درمقابل مجتمع میلادنور برگزار خواهدشد.

ادیب برومند-دکترلقااردلان-بانوفرشیدافشار-مهندس عباس امیرانتظام-فرهادامیرابراهیمی-مهندس حسین شاه اویسی-فرهاداعرابی –دکترحسین اعرابی-دکترسعیدآل آقا-مهندس فریدون آقاسی –دکترمحمدابوالحسنی-دکترمحمودامامی-مصطفی آجودانی-عارف ایرانی –عبدالله ازدوجینی-مهندس نیماآجودانی-پرفسورحسن امین-مهندس محمداویسی-دکترجهانگیرایران پور-مهندس مهران بختیاری-دکترهرمیداس باوند-مهندس مرتضی بدیعی-دکترجهانشاه برومند-فرهادبیشه ای-اکبربهشتی-محمدبسته نگار-دکتربهروزبرومند-محمدبهمنی قاجار-دکتراحمدبهنیا-بیژن جانفشان-دکترپرویزتمامی-دکترنصرالله جمشیدی-مهندس سمیراجمشیدی-فرشته خاکی پور-مهندس هوشنگ خیراندیش-علیرضاخیاط زاده-دکترمنوچهرخلیل زاده مقدم-فرزادخرمشاهی-عیسی خان حاتمی-دکترعلی حاج قاسمعلی –مهندس هوتن دولتی-جمال درودی-فریبادرودی-دکترعلی رشیدی-حسین ریاحی-مهندس آرش رحمانی-دکترفاطمه رحمانی-مهندس کورش زعیم-محسن زمانی-مرتضی زندی-حسین سکاکی-خسروسیف-دکترشاهین سپنتا-حسین شاه حسینی- امیرشیخ الاسلامی – جواد شرف الدین-یوسف صحفی-دکترسیاوش صحت-مسعودصفاریان-مهندس مجیدضیائی-عباس طاهری-رضاظریفیان-احمدعسگری راد- عباس عابدی-مهندس حسین عزت زاده-احسان عزت پور-پیمان عارف-اکبرغضنفری-سالارغضنفری-ابراهیم فیروزآبادی-منوچهرفاضل- دکترابوالقاسم فروزان-خلیل فردوسی-اکبرفهیمی-اصغرفنی پور-سرلشگربازنشسته ناصرفربد-دکترمحسن فرشاد-محمودفیض پور-اسماعیل فراهانی-لطف الله قهاری-علی قادری-دکترباقرقدیری اصلی-حسن قدیانی-جعفرکسمائی-ناصرکمیلیان-فریدکسروی- قاسم کیازند-مهندس علی اصغرگل سرخی-دکتررضاگل نراقی-دکترحسین موسویان-منوچهرملک قاسمی-پریچهرمبشری-هرمزممیزی-ابراهیم منتصری-پرفسورصادق مسرت-ضیاءمصباح-جمشیدمیرعمادی-دکترپوریامطهری-دکتربیژن ملک احمدی-مهندس بابک موسوی-فرزین مخبر-عباس میرخانی-رشیدمظفری سردشتی-مهندس علی محمدی-محمدملک خانی-دکترعلی موسوی-دکترحسین مجتهدی- دکترآذین موحد-دکترمرتضی مصفا-مهندس بهرام نمازی-ابوالفضل نیماوری-داریوش نیماوری-میثم نظمی-دکترمجتبی نیک نژاد-حمیدرضاهمایونی –دکترجمشیدوحیدا-مهرگان وثوق-دکترشکرالله یوسفی–مهندس حبیب یکتا

دیدگاهتان را بنویسید