آخرين مطالب

دکترمهدی مویدزاده عضو شورای مرکزی و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران درگذشت

تنها اوست که میماند

سال ها باید که تا یک سنگ اصلی زآفتاب                                           لعل گردد دربدخشان یاعقیق اندریمن

دکترمهدی مویدزاده عضو شورای مرکزی و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران درگذشت .اوکه اززمان تاسیس جبهه ملی توسط مصدق بزرگ تا امروز،به مدت بیش از شصت سال برای آزادی واستقلال واعتلای این مرزوبوم دراین سازمان تلاش کرده بود،صبحدم روزجمعه دوم اسفندماه۹۲ به رحمت ایزدی پیوست. مراسم تشییع پیکر پاک او روز یکشنبه چهارم اسفند ساعت ۵/۸صبح ازمقابل بیمارستان مهر واقع درخیابان زرتشت برگزارخواهدشد.

تهران – روابط عمومی جبهه ملی ایران

۲/۱۲/۱۳۹۲

 

 

 

 

 

جوابی بنویسید