آخرين مطالب
تسلیت هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران به خانواده های گرانقدر «پیمان» و «راضی»

تسلیت هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران به خانواده های گرانقدر «پیمان» و «راضی»

تسلیت به خانواده های گرانقدر «پیمان» و «راضی»

با تاسف و اندوه بی کران درگذشت آقای مهندس مجید پیمان را به خانواده های گرانقدر پیمان و راضی تسلیت می گوییم. مهندس مجید پیمان انسانی شریف و مردم دوست بود که در تمام طول زندگی پر افتخارش در راه آزادی و استقلال و در مسیر نهضت ملی ایران تلاش کرد. روانش شاد و راهش پر رهرو باد.

هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران

تهران – اول مهرماه ۱۴۰۰ خورشیدی