دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

درود بر غلامرضا تختی

درود بر غلامرضا تختی

هفدهم دیماه مصادف با سالروز درگذشت قهرمان فراموش نشدنی و پرآوازه ایران جهان پهلوان غلامرضا تختی است . آنچه از تختی اسطورهﺍﯼ فناناپذیر برای ملت ایران ساخت علاوه بر پیروزیهای درخشان ورزشی روحیه مردم گرائی و شخصیت آزاده او بود . او هیچگاه تسلیم صاحبان زر و زور نگردید و در کنار مردم و در صف میهن دوستان و آزادیخواهان باقی ماند . تختی پیره مصدق بزرگ ، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و مسئول سازمان ورزشکاران جبهه ملی ایران بود . ما یاد و خاطره او را گرامی میداریم و به روان پاکش درود میفرستیم .

هفدهم دیماه 1386 شورای مرکزی جبهه ملی ایران

ادیب برومند-دکتر مه لقا اردلان-بانو فرشید افشار-مهندس عباس امیرانتظام-دکتر داوود هرمیداس باوند-دکتر جهانشاه برومند-مهندس مرتضی بدیعی-عیسیﺧﺎن حاتمی-مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی-دکتر پرویز دبیری-جمال درودی-حسین راضی-دکتر علی رشیدی-غلامرضا رحیم-مهندس کورش زعیم-دکتر خسرو سعیدی-حسن شهیدی-حسین شاﻩحسینی-دکتر عباسعلی صحافیان- مهندس حسین عزت زاده-سرلشگر بازنشسته ناصر فربد-اصغر فنیﭘﻮر-دکتر محسن فرشاد-دکتر باقر قدیری اصلی-حسن قدیانی-دکتر حسین موسویان-دکتر مهدی مویدزاده-هرمز ممیزی-منوچهر ملکﻗﺎسمی-پریچهر مبشری-دکتر علیﺍکبر نقیﭘﻮر-ابوالفضل نیماوری

دیدگاهتان را بنویسید