دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

اطلاعیه هيات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

جبهه ملی ایران در تداوم جنبش مشروطيت بوده و از ابتدای موجودیت خود تا کنون عليه زیر پا
گذاشتن دستاوردهای این جنبش و برای تحقق اهداف آن یعنی استقرار آزادی و حاکميت
ملی کوشيده است. معذالک به اطلاع هموطنان ميرسانيم که آگاهينامه ای که اخيرا با عنوان
“سد و دومين سالگرد انقلاب مشروطه” با امضا طرفداران نظام پادشاهی و امضا فرد یا جمعی
با عنوان “جبهه ملی ایران در خارج از کشور” انتشار یافته است هيچگونه ارتباطی با
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ندارد.
هيات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مهندس کامبيز قائم مقام  مهندس بهمن مبشری – دکتر همایون مهمنش
چهارشنبه نهم مرداد 1387 برابر سی ام ژوئيه 2008

دیدگاهتان را بنویسید