دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

یاد ونام تختی گرامی باد

یاد ونام تختی گرامی باد

هفدهم دیماه سالروز درگذشت جهان پهلوان ، غلامرضاتختی را گرامی میداریم. تختی علاوه براینکه بارها با ایستادن بر روی سکوی قهرمانی جهان برای میهن خود افتخارآفرین شد،با حمایت ازنهضت ملی ایران وپیروی از مصدق بزرگ، جایگاه ویژه ای را نزد ملت ایران کسب نمود.شادروان غلامرضاتختی درکنگره سال 1341 به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی ایران انتخاب شد. اوهمچنین سال ها مسئول سازمان ورزشکاران جبهه ملی بود.یادش گرامی ونامش پرفروغ باد.

هیئت رئیسه شورای مرکزی ، هیئت رهبری وهیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

ادیب برومند – دکترلقا اردلان – بانوفرشیدافشار – مهندس عباس امیرانتظام – دکترهرمیداس باوند دکترعلی رشیدی – حسین شاه حسینی – مهندس حسین عزت زاده – سرلشگربازنشسته ناصرفربد – اصغر فنی پور – منوچهرملک قاسمی – دکترمهدی مویدزاده – دکترحسین موسویان

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

نامه ی رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران خطاب به هوتن دولتی

آقای مهندس هوتن دولتی عضومحترم سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران

بادرود،جای بسی شگفتی است که شما که یکی از معقول ترین جوانان جبهه ملی بوده ایدوهمواره وپیوسته در رعایت موازین قانونی کشور وانضباط داخلی جبهه شاخصیتی داشته ایدبه چه جرم به زندان افتاده اید؟؟

باری شنیده ام که به علت بی توجهی مسئولان زندان برای معالجه قلب وستون فقرات شما مدت 16 روزاست که دست به اعتصاب غذا زده اید.

من به عنوان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران ازشما میخواهم که اعتصاب خودرا بشکنیدوجان خودرا درخطر نیفکنید.زیرا کشور به وجود جوانان پاک وبی آلایش ودانش اندوخته مانند شما نیازمنداست وشما که یک ایراندوست واقعی هستید لازم است که حتما از اعتصاب خود دست بردارید وخانواده وجمع کثیری از هم میهنان خویش را از ناراحتی وتشویش برهانید .

رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

ادیب برومند

25/9/1392

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

هوتن دولتی را آزاد کنید

هوتن دولتی را آزاد کنید

مهندس هوتن دولتی عضوسازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران ازتاریخ26 اسفندماه 91درزندان اوین به بند کشیده شده است. حیرت انگیزاست که گفته شود عضویت درجبهه ملی ازموارد اتهامی است که برای 9ماه زندانی کردن اوعنوان گردیده است . او با صبوری ومتانت که از مشخصات اوست، باداشتن بیماری های جدی قلبی وستون فقرات،این مدت را ابتدا درسلول انفرادی وسپس در بند350 بدون داشتن حق مرخصی متحمل گردیده واز تاریخ هفتم آذرماه جاری به عنوان اعتراض به عدم رسیدگی به وضع سلامتی اش وفراهم نشدن امکان معاینه ومعالجه توسط پزشکان متخصص،دست به اعتصاب غذا زده است واکنون بیش از دوهفته است که دراعتصاب غذا به سرمیبرد.

جبهه ملی ایران ادامه بازداشت غیرقانونی این جوان فرهیخته را محکوم نموده وخواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی ازجمله آزادی مهندس هوتن دولتی است.

جبهه ملی ایران هشدار میدهد که مسئولیت هرگونه حادثه سوئی که در اثر ادامه بازداشت واعتصاب غذای هوتن دولتی روی دهد مستقیما متوجه مسئولین بازداشت او ونهادهائی است که اورا از امکان درمان مقتضی محروم کرده اند.

بیست ودوم آذرماه 1392

تهران – جـبـهه ملــی ایـــران

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

اطلاعیه رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

اطلاعیه

اخیرا نامه هائی به عنوان گروهی از اعضای جبهه ملی با امضاهای متعدد که برصدر آن نام اینجانب نیز آورده شده ،ازسوی برخی ازافراد جبهه منتشر میشود که مورد تایید من نیست ، زیرا کاری غیرتشکیلاتی ودر جهت بی انضباطی وموجب تفرقه است.این نامه ها ازنظرجبهه ملی رسمیت ندارد.

تهران – رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

20/9/92

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

درگذشت نلسون ماندلا

درگذشت نلسون ماندلا

خبراندوهبار درگذشت نلسون ماندلا که به مردم دوستی وآزادگی وبخشایشگری موصوف و شخصیت وی را درجهان بشریت بلند آوازه ساخته بود مایه کمال تاسف جهانیان گردید. اساساوجود یک انسان واقعی که به فضیلت های بشری لباس حقیقت پوشانده وبا تحمل رنج ومشقت نشان دهنده ی اخلاص عمل درخدمت بشریت بدون چشمداشت اجری وارجی بوده باشد درخور بسی ستایش است.

نلسون ماندلا چنین شخصیتی بود که مدت27سال درزندان حکومت جبارسفیدپوستان حاکم بر آفریقای جنوبی بسربرد وپس از آزادی وهموارکردن رنج وشکنج برخود هیچ گونه شکایتی ازحبس بلندمدت نداشت وخرسند بود ازاینکه برای آزادی ورفع برترگرایی وتبعیض خودکامگان وظیفه خویش را ادا کرده واین وظیفه شناسی را به دیگران نیز آموخته است.

این مرد بزرگ وقتی پس ازآن همه سختی های مبارزاتی به ریاست جمهوری دست یافت وعنان قدرت رابه دست گرفت نه تنها یکه تازی نکرد،بلکه راه رافت وبخشایش را نسبت به همهءکسانی که مستحق انتقام بودنددرپیش گرفت ودریغش آمد که با کین توزی نسبت به ستمگران،کاری مشابه رفتار آنان بنماید.این رفتار جوانمردانه که سابقه درتاریخ بشریت نداشت چنان تاثیری در روح انسان های حقیقت پژوه وفضیلت پرورنمود که نلسون ماندلا را در هاله ای از تقدس قرار دادومحبوب جهانیان گردانید . او اسطوره ای از گذشت واغماض وبشر دوستی وبردباری دربرابر ناملایمات شد وپیام آورارزش هاومنش های برگزیده انسانی گردید.

جبهه ملی ایران این سوگ بزرگ رابه جامعه بشری وپیروان وهم میهنان اوتسلیت می گوید وامیدوار است که راه ورسم او سرمشق آزادگان عزت طلب ونیک اندیش گردد.

تــهران جــبــهه ملــــی ایــــران

17/9/1392

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

شانزدهم آذر گرامی باد

شانزدهم آذر گرامی باد

طراحان کودتای خائنانه 28مرداد1332، زمان اجرای آن کودتای شوم را وقتی درنظرگرفتند که دانشگاه دردوران تعطیلات تابستانی بوده ودانشجویان دور ازیکدیگر و دور ازدانشگاه وپراکنده درشهرهای مختلف باشند.زیرا به درستی حساب کرده بودند که باوجود دانشگاه دائر وباحضور دانشجویان دردانشگاه ، اجرای طرح کودتا با مشکلات ومقاومت های جدی روبرو خواهدشدورعایت این نکته ازطرف دستگاه های اطلاعاتی قدرت های استعماری انگلیس و امریکا وعوامل داخلی آنها مثل دربار وارتش تحت نفوذشاه ، ارزش واهمیت جنبش دانشجوئی واثرگذاری این جنبش برحوادث سیاسی واجتماعی جامعه ایران را نشان میدهد. ولی سرانجام حدودیکماه پس از کودتای بیگانه ساخته 28مرداد،اول مهرماه وروز بازگشائی دانشگاه فرا رسیدودانشجویان به خانه دانش وسنگر آزادی بازگشتند. ازهمان آغاز سال تحصیلی و با وجود جو نظامی وامنیتی خشنی که برتمام کشور سایه افکنده بود دانشجویان اعتراض به کودتا و مبارزه باکودتاچیان را آغازکردند وهر روز بردامنه این اعتراضات افزودند. در روزهای آذرماه با محاکمه دکترمصدق رهبر جبهه ملی ایران در دادگاه نظامی وانتشاراخبار مدافعات فراموش ناشدنی آن بزرگ مرد تاریخ هر روز برهیجانات واعتراضات دانشجوئی می افزود. در روز14آذر با اعلام خبربرقراری مجدد رابطه سیاسی کودتاچیان با دولت استعماری انگلیس وبازشدن سفارت خانه تعطیل شده آن کشور، هیجانات به اوج خود رسید.حکومت برخاسته از کودتا به خیال خود برای مرعوب نمودن دانشجویان و خاموش کردن جنبش اعتراضی آنان نیروهای نظامی را به درون دانشگاه آورده ودرمقابل دانشکده ها مستقرکرد. صبح روز16آذر1332نیروهای نظامی مستقر در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران به درون دانشکده وداخل کلاس های درس هجوم بردند ورگبار مسلسل آنها ده ها تن ازدانشجویان را به خاک وخون انداخت که ازبین آنها سه تن یعنی احمدقندچی ، مصطفی بزرگ نیا ومهدی شریعت رضوی به شهادت رسیدند. وبدینسان16آذر به نام روز دانشجو به ثبت تاریخ رسید.

از روز تاسیس دانشگاه تا به امروزدانشجویان درصف اول مبارزات آزادیخواهانه و استقلال طلبانه ملت ایران قرارداشته اند.واکنون در شصتمین سالروز 16آذر1332با اینکه دولت جدیدجمهوری اسلامی باشعار تدبیر وامید واعتدال و وعده رعایت آزادی ها وحقوق ملت بر سرکار آمده،هنوز ده ها دانشجو بجای نشستن در کلاس درس در زندان ها ودر شرایط دشوار به سرمیبرند وصدها دانشجو با اتهامات واهی از ادامه تحصیل محروم میباشند.

جبهه ملی ایران ضمن گرامیداشت روز تاریخی 16آذر،خواستار آزادی کلیه دانشجویان دربند وبازگشت همه دانشجویان محروم ازتحصیل به کلاس ها واحترام گذاشتن به آزادی اندیشه وبیان دانشجویان وپایان دادن به فضای پلیسی امنیتی در دانشگاه ها است.

افتخار به دانشجویانی که برای نیل به آزادی ودر راه تامین خواسته های برحق وقانونی هموطنان خود درزندان ها به اسارت به سرمیبرند.

برقرار ومستحکم باد جنبش آزادیخواهانه دانشجویان ایران.

16آذرماه 1392

تهران- جـبـهه مـــلی ایـــران

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

وطن خواهی که سه مرتبه درخون خود غلتید

وطن خواهی که سه مرتبه درخون خود غلتید

اودرسال1296 خورشیدی درشهر نائین متولدشد ودر سحرگاه 19 آبان1333 به دست دژخیمان برخاسته ازکودتای ننگین 28مرداد به جوخه اعدام سپرده شد وبه جاودانگی پیوست. او ازهنگام نوجوانی واز دوره تحصیل دردبیرستان فعالیت روزنامه نگاری را آغاز کرد وسالها بعد توانست روزنامه باختر امروز را به عنوان مهمترین روزنامه تبیین کننده اهداف نهضت ملی ایران برپا نموده واولین شماره آن را در روز 8مرداد1328 منتشرکند. او درهنگام اعدام فقط37سال سن داشت ولی درهمان عمرکوتاه خود منشاء خدمات واثرات مهم وسرنوشت سازی درحیات سیاسی اجتماعی ملت ایران گردید. اودرروز22مهرماه1328یکی از20تنی بودکه همراه دکترمحمدمصدق درتحصن اعتراض به نبودن آزادی انتخابات در دربارشرکت داشت وهم اوبودکه پس ازخروج از آن تحصن،متشکل شدن وتاسیس سازمان جبهه ملی ایران را پیشنهاد داد.پس ازتشکیل شدن جبهه ملی بنا برنوشته دکترمصدق اونخستین کسی است که پیشنهادملی کردن نفت رادر شورای مرکزی جبهه ملی ایران مطرح کرده است. اوانسان آینده نگروهوشمندی بود که ابتدا ایجاد تشکل را پیشنهاد میدهد وسپس مهمترین واساسی ترین حرکت استقلال طلبانه و آزادیخواهانه ملت ایران یعنی ملی کردن نفت را به عنوان هدف برای این تشکل مطرح مینماید. اودرطول زندگی کوتاه خود در راه استقلال وآزادی ایران سه بار در خون خود درغلتید. مرتبه اول در روز26بهمن1330بود که هنگام سخنرانی درسالروز ترورروزنامه نگارشجاع محمدمسعود ، توسط یکی ازاعضاء جمعیت فدائیان اسلام به گلوله بسته شد. دفعه دوم در روز ششم اسفند1332 پس ازدستگیری وگرفتار شدن دردست کودتاچیان 28مردادی درجلوشهربانی کل کشوربانوطئه ای که ازقبل تدارک دیده شده بودمورد تهاجم چاقوکشان حکومت استبدادی به سرکردگی شعبان بی مخ قرارگرفت و13 ضربه چاقوی اراذل خون اورا برزمین ریخت تا شاید که به محاکمه او نیازی نداشته باشند. وبار سوم تیرباران او درمیدان تیرلشگردو زرهی در صبحگاه 19آبان1333 . درهنگام اجرای تیرباران ،آزموده جلاد حکومت دیکتاتوری باپوزخندبه اوگفت آقای دکتر شماکه مکرر میگفتیدمرگ حق است وازمردن باکی ندارید واو که بعلت جراحات قبلی روی برانکار قرارداشت بلافاصله پاسخ داد که « آری آقای آزموده مرگ حق است ومن از مرگ ابائی ندارم آنهم چنین مرگ پرافتخاری. من می میرم که نسل جوان ایران از مرگ من عبرتی گرفته وباخون خود ازوطنش دفاع کرده ونگذارد جاسوسان اجنبی براین کشورحکومت نمایند»

اوشهید راه وطن دکترحسین فاطمی بود . وشهید راه وطن نامی است که دکترمصدق به اوداده است واین عین دست خط دکترمصدق درباره اوست « اگر ملی شدن نفت خدمت بزرگی است که به مملکت شده باید ازآن کسی که اول این پیشنهاد راکردسپاسگزاری کرد وآن کس شهیدراه وطن دکترحسین فاطمی است که روزی درخانه ی جناب آقای نریمان پیشنهاد خودرا دادوعده نمایندگان جبهه ملی حاضر درجلسه آن رابه اتفاق آراء تصویب نمودند.رحمت الله علیه که درتمام مدت همکاری با این جانب حتی یک ترک اولی هم از آن بزرگواردیده نشد.»

اما هزاران دریغ وافسوس که امروز35 سال پس ازپیروزی انقلابی که ملت ایران با سالها مبارزه وفداکاری وبه قصدبدست آوردن آزادی وبرقراری استقلال وعدالت به ثمر رسانیدحاکمیت برخاسته ازانقلاب ازبرگزاری تجمع تشکیلاتی جبهه ملی ایران که قراربود درآستانه سالروز شهادت دکترفاطمی وبه نام آن بزرگ مردبرپاگرددممانعت به عمل آورد.

تهران – جـبـهه ملــی ایــران

18 آبانـماه 1392

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

اطلاعیه

اطلاعیه

بدین وسیله به آگاهی هم میهنان عزیز میرساند که برپایه گزارش هیئت هفت نفری منتخب شورای مرکزی جبهه ملی ایران برای برگزاری پلنوم به نام دکترسیدحسین فاطمی درتاریخ هفدهم آبانماه 1392 ، مقامات امنیتی بااحضار واخطاربه اعضای هیئت هفت نفری وبرخی ازمسئولان جبهه ملی ازبرگزاری پلنوم برخلاف انتظارممانعت کردند .ازاین جانب هم تلفنی خواستند که بطور موقت ازتشکیل پلنوم صرف نظر نمایم.

تهران – رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

14/8/1392

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

پیام به پلنوم جبهه ملی ایران

پیام به پلنوم جبهه ملی ایران

منعقده در تهران به تاریخ 17 آبان 1392

 

اعضا و نمایندگان محترم شرکت کننده در پلنوم ،

 

تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران را به همه رهروان زنده یاد دکتر محمد مصدق و بویژه تمام شرکت کنندگان در آن تبریک میگوئیم و از اینکه پس از سال ها مبارزه سرسختانه توانسته اید بار دیگر برای برگزاری این اجلاس گرد هم آئید، خوشوقتیم.

 

پلنوم زمانی برگزار میشود که هم میهنانمان ما در یکی از سخت ترین شرائط تاریخ معاصر خود بسر میبرند و همچنان در تلاش برای رسیدن حقوق و آزادی های خود میباشند. جبهه ملی ایران، ادامه دهنده نهضت مشروطه و جنبش ملی کردن صنعت نفت به رهبری دکتر محمد مصدق، در طول تاریخ مبارزات 64 ساله خویش از هر فرصتی برای تحقق دموکراسی، آزادی، جدائی دین از حکومت، قانونمداری، امنیت، کار و رفاه عمومی و داشتن جامعه ای متمدن و پیشرفته بهره گرفته است. این سازمان همواره خاطر نشان ساخته است که مردم ایران زمانی خواهند توانست به اهداف فوق دست یابند که از نیروهای معتدل و فرهیخته جامعه پشتیبانی نموده، اجازه تصاحب قدرت را دیگر به هیچ فرد، خاندان، عشیره، طایفه، قبیله، قشر و طبقه خاص از اجتماع ندهند و خود را پایبند تعابیر مذهبی و ایدئولوژیهای مختلف در تعییین سرنوشت خویش و گذران روزگار نسازند.

 

جبهه ملی ایران با سابقه روشن مبارزاتی اش برای استقلال، آزادی و دموکراسی، همتائی در تاریخ معاصر ایران ندارد. این سازمان همواره یک پای ایجاد صلح، اعتدال، آرامش و آزادی در کشور بوده و رهبران آن همواره و حتی در قدرت نیز همچنان مدافع حقوق و آزادی های مردم بوده اند. به راستی که باید ارزش راه مصدق، نهضت ملی و تشکیلات جبهه ملی ایران را در این دوران تاریک تاریخ ایران بدانیم و از این ودیعه مانند مردمک چشم محفاظت نمائیم.

 

متاسفانه هنوز گاه با برخی تکروی ها، بی اعتنائی به تشکیلات و اقداماتی منافی تصمیمات مسئولان سازمان، اهداف، برنامه سیاسی و روش های جبهه ملی ایران روبرو میشویم. به این جهت ما اطمینان کامل داریم که اعضای پلنوم ضمن حفظ اتحاد درون تشکیلاتی خود، بطور جدی به بی انضباطی ها برخورد نموده، با دقت بسیار، افراد اصیل و صادق نسبت به آرمان های سازمان و پایبند به حفظ تشکیلات آن را برای شورای مرکزی گزینش خواهند نمود.

 

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری – دکتر همایون مهمنش

10 آبان 1392 برابر اول نوامبر 2013

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

درگذشت دکترعلی اکبرنقی پور

بازگشت همه به سوی اوست

باتاسف واندوه بسیار درگذشت شخصیت سیاسی،علمی وادبی،آقای دکترعلی اکبرنقی پور عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران رابه اطلاع هموطنان عزیز میرساند. مجلس ترحیم آن روانشاد روز دوشنبه 6 آبانماه 92 ازساعت 5/3 تا5 بعد ازظهر درمسجدجامع شهرک غرب درمقابل مجتمع میلاد نور برگزار خواهدشد.

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

ادیب برومند- دکترلقااردلان- بانوفرشیدافشار- فرهادامیرابراهیمی- مهندس عباس امیرانتظام- دکترجهانشاه برومند- دکترهرمیداس باوند- مهندس مرتضی بدیعی- دکترنصرالله جمشیدی- عیسی خان حاتمی- جمال درودی- دکترعلی رشیدی- مهندس کورش زعیم- دکترشاهین سپنتا- حسین شاه حسینی- جوادشرف الدین- مهندس حسین عزت زاده- سرلشگربازنشسته ناصرفربد- اصغرفنی پور- دکترمحسن فرشاد- دکترباقرقدیری اصلی- حسن قدیانی- دکترحسین موسویان – دکترمهدی مویدزاده- جمشیدمیرعمادی- پرفسورصادق مسرت- ضیاءمصباح- پریچهرمبشری- ابراهیم منتصری- هرمزممیزی- دکترپوریامطهری- منوچهرملک قاسمی- مهندس علی محمدی- محمدملک خانی- ابوالفضل نیماوری- دکترجمشیدوحیدا