دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

درسوگ درگذشت آیت الله العظمی حسینعلی منتظری

درسوگ درگذشت آیت الله العظمی حسینعلی منتظری

آیت الله منتظری یک روحانی راستین ، درستکار ، مردمی ودانشمند بود که اندیشه ها وآموزه های خودرا با مقتضیات زمان وفق میداد . وی ستم وپلیدی وخشونت رانفی میکرد . به حقوق بشر احترام میگذاشت . او کسی بود که وجدان خودرا فدای حفظ قدرت نکرد ودرعین حال باکی ازاقرار به اشتباه نداشت . با این اوصاف از این روحانی کم نظیر درتاریخ مذهبی ایران همواره به نیکنامی یاد خواهد شد . جبهه ملی ایران درگذشت این روحانی بلند پایه را به همه هم میهنان گرامی

تسلیت میگوید .

تهران – جبهه ملی ایران

29 آذرماه 1388