دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

پیام دکتر هرمیداس باوند

هموطنان،

در روند تاریخ یک سده گذشته سرزمین اهورائی ما، ایران درتنگناهای سیاسی پیش آمده ، رادمردانی آزاده ونواندیش درپرتو درک صحیح ازشرایط جهانی وقت وبهره گیری از امکانات ومقتضیات روز ومدیریت داهیانه موفق شدند نه تنها

جامعه را از نابسامانی های سیاسی وقت رهایی بخشندبلکه بااستقرار نظم ونسقی مبتنی برارزش های مترقیانه روز به دست آوردهای سیاسی قابل توجه نائل شوند. دریغا که پیروزی های اولیه درعرصه های حقوقی وسیاسی بین المللی چون دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت سازمان ملل به دلایلی که همگان آگاهیم به فرایند نافرجامی کشانده شد. بی شک یاد ویادآوری جایگاه ونقش تاریخ ساز آن بزرگان وبرگزیدگان، همانند بزرگداشت یکصدوسی امین سال تولد دکترمحمدمصدق رهبرنهضت ملی ایران فرصتی است تا ما باردیگر درمقام بازنگری فرایند کارنامه سیاسی شصت سال گذشته جامعه خودبرآمده وضمن اذعان به خوش باوری ها، اشتباهات وکژاندیشی های گذشته خود، اینک برآن شویم با ارزیابی صحیح ازشرایط جهانی با درنظر گرفتن تمامی نویدها و زنهارهای موجود وفراتر از آن رویدادهای منطقه ای به ویژه خیزش مردمی درجهان عرب،باتاکیدهرچه بیشتربرمبانی مشترک راه وحدت ویگانگی را به منظور کسب آزادی های اساسی که یکصدواندی سال پیش پدرانمان در راه تحقق آن نقدجان باختند که ترجمان ومعنای امروزی آن در ارزش های آزادی، مردم سالاری، حقوق بشروحکومت قانون خلاصه شده است،بیش ازپیش کوشاباشیم. البته دراین رهگذر باید هوشیارانه ایران از خطراتی که در پیش است مصون داشته شود و وحدت و یک پارچگی تاریخی و سرزمینی را بادرنظر گرفتن ارزش ها ومقتضیات روزپاسدار باشیم. امید که درایت ،خردمندی، جهان بینی و واقع نگری نصب العین تصمیمات ما در راهی که درپیش گرفته ایم باشد.

تهران – دکتر داود هرمیداس باوند

2/4/1391

 

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

گردهمائی ارجمند سالروز تولد مصدق

گردهمائی ارجمند سالروز تولد مصدق

برای اینجانب موجب نهایت مباهات و سرافرازیست که سالروز تولددکترمحمدمصدق را حضور شمایاران گرانقدر واعضای محترم سازمان های جبهه ملی ایران درخارج ازکشور تبریک عرض نمایم.

به باور من کلمه « مصدق » امروز برای ایرانیان تنها یک نام برای آن بزرگ مرد تاریخ نیست،بلکه کلمه « مصدق » همچون واژه نمادینی است که آزادی،استقلال وعدالت را به اذهان مردم ایران متبادر مینماید. ولذا ارج گذاشتن به مصدق وبزرگداشت زادروز او به منزله تجلیل از آزادی واستقلال وعدالت است . آزادی واستقلال وعدالت همان آرمانهائی است که ملت ایران بیش از یک قرن است برای دستیابی به آنها تلاش میکند. ودریغا که جز در برهه هائی کوتاه هیچگاه به آنها دست نیافته است . 29 اردیبهشت سالروز تولدمصدق گرامی باد.

تهران – 29 /2 /1391

حسین موسویان

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

سازمان های جبهه ملی ایران درخارج ازکشور

به نام خداوند جان و خرد

سازمان های جبهه ملی ایران درخارج ازکشور

هم اندیشگان محترم ، از قراری که آگاهی یافته ام درصدد تدارک جشنی فرخنده به مناسبت سالروز ولادت روانشاد دکترمحمدمصدق بنیانگذار جبهه ملی ورهبرنهضت ملی ایران هستید.باعرض تشکراز این حق گذاری شایسته امیدوارم باتوجه به حیثیت وآبرو ونام درخشان جبهه ملی وشان والای دکترمحمدمصدق دراین اقدام وطنخواهانه با توفیق یزدانی قرین وهمراه باشید .

تهران – 29 اردیبهشت 1391

ادیـب بـرومـنـد

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

محکومیت ادعاهای واهی امارات درباره جزایر سه گانه

به نام خداوندجان وخرد

بر آشنایان تاریخ و نقشه های ترسیمی قدیم پوشیده نیست که شیخ نشین های خلیج فارس که اکنون به نام «امارات» شناخته می شونداز عهد داریوش کبیر جزوی از سرزمین ایران و فرمان پذیر شاهان این کشور بوده اند. از اواخر دوران قاجار، سیاست تجاوزگراستعماری به اراضی شیخ نشین ها مانند بسیاری از نقاط جهان دست اندازی کرده وباعنوان حمایت از خودمختاری آنها شیخ یا امیری را برای هریک از نواحی اطراف تعیین کرده و موجب قطع روابط آنها با ایران شده است .

این سیاست پس از سالها سوء استفاده و بهره برداری از مخازن زیرزمینی این شیخ نشین ها سرانجام تصمیم به عمران وسامان بخشی آن نواحی گرفته است وشیخ یا امیری را بظاهر مستقل قلمداد کرده به آنها زیرعنوان « اتحادامارات » موقعیت کشوری بخشیده است . این امارات اکنون به اتکای همان سیاست استعماری پا را از گلیم خود فراتر کشیده و ابوموسی ودو جزیره دیگر را که سال های متمادی درمالکیت ایران بوده ، از آن خویش پنداشته واجازه جسارت در ادعای مالکیت آنها را با پرروئی وگزافه اندیشی بخود داده اند. این اظهارات بی پایه که هرچندگاه از حلقوم بیگانه پناهان بیرون می آیدموجب خشم شدید ملت غیورایران گردیده وبرای رویاروئی با امارات ازجان ودل اعلام آمادگی کرده اند .

جبهه ملی ایران که همواره نگهبانی و حفظ تمامیت خاک ایران را نخستین اصل برنامه سیاسی خود قرارداده وآماده جانفشانی درین راه مقدس است ، اکنون هم آهنگ با هم میهنان وطنخواه خود با بانگ بلند ادعاهای واهی امارات را درباره جزایرسه گانه بشدت محکوم میکند ومهیای ستیزه گری در باره حفظ تمامیت کشور است.

تهران – 30 فروردینماه 1391

ادیـب بـرومـند

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

چهل وپنجمین سالگرد درگذشت بزرگ مرد تاریخ وبنیانگذار جبهه ملی ایران ، دکترمحمدمصدق

بنام خداوند جان وخرد

چهاردهم اسفند ماه 90 مصادف با چهل وپنجمین سالگرد درگذشت بزرگ مرد تاریخ وبنیانگذار جبهه ملی ایران ، دکترمحمدمصدق است . او تمام عمرپربار واثر گذارش رادر راه آزادی واستقلال این سرزمین صرف نمود . او درطول زندگی پرافتخارش ودر راه تحقق آمال واندیشه های ملی و میهنی اش ، بارها خود و خانواده اش را در معرض خطر ونابودی قرار داد ولی هیچگاه از راه آزادیخواهی و استقلال طلبی باز نایستاد . او که پس از کودتای ننگین وبیگانه ساخته 28 مرداد 32 تا پایان عمر خود را در زندان بسربرد، در روز14 اسفند 1345 چشم ازجهان فروبست. او نه تنها نمونه ای از آزادگی و وطن دوستی برای همه ایرانیان بلکه رهبری ضداستبداد و ضداستعمار برای همه ملل مشرق زمین بود . ما سالروز درگذشت این ابرمردتاریخ میهنمان را گرامی میداریم وبه روان پاک وتابناکش درود میفرستیم .

تهران – 14 اسفند 1390

ادیب برومند – مهندس عباس امیرانتظام – بانو فرشیدافشار – دکترلقااردلان –دکترهرمیداس باوند –دکترعلی رشیدی- دکترخسروسعیدی- حسین شاه حسینی – مهندس حسین عزت زاده –سرلشکربازنشسته ناصرفربد- اصغرفنی پور- دکترمهدی مویدزاده –منوچهرملک قاسمی – دکترحسین مـوسـویان

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

كشتن فرزندان دانشمند يك ملت، جنايت عليه بشريت است

كشتن فرزندان دانشمند يك ملت، جنايت عليه بشريت است

آن ترسوهايي كه مبارزه با سياست خارجي غلط يك كشور را با كشتن دانشمندان ملت آن كشور انجام مي دهند با فرقه هاي تروريستي همچون القاعده چه تفاوتي دارند؟ آيا هوشمندي آنها هم در همان حد است؟

آنها كه دانشمندان آلماني را در مصر كشتند، آنها كه دهها دانشمند پاكستاني را كشتند تا پاكستان به بمب اتمي دست نيابد، و آنها كه دهها دانشمند عراقي را كشتند تا به برنامه هاي تكونولوژيك عراق ضربه بزنند، اكنون دانشمندان ما را هدف گرفته اند.

دانشمندان ما سياستگذار نيستند، آنها خدمتگذار كشور هستند. آنها مانند هر دانشمند ديگري در هر كجاي جهان در راستاي دانش و حرفه خود به ملت خود خدمت مي كنند. دانشمندان هر كشور، نه تنها ثروت ملي كه ثروت جهاني هستند و بايد حرمت اهميت آنان در جامعه جهاني حفظ شود. همانگونه كه شما موشك اندازي كور را محكوم مي كنيد، چون مردم بيگناه و بي دفاع را آسيب مي زند، و بمب گذاري هاي تروريستي كه مردم بيگناه را قتل عام مي كند محكوم مي كنيد، چگونه قتل جوانان دانشمند ما را توجيه مي كنيد؟ مردانگي آنست كه از تاريكخانه خود برون آييد و شمشيرتان را براي جنايتكاران و دشمنان واقعي بشريت بركشيد.

ملت ايران با تمدن كهن و انساندوستانه خود هميشه به دوستي و همزيستي با مردم جهان انديشيده و حتي دشمنان بي تمدن و غارتگر خود را با فرهنگ والاي خود رام و متمدن كرده است. شما كه ملت ما را هدف گرفته ايد بجز نيكي از ملت ايران نديده ايد. شما هر كه هستيد، نماينده راستين ملت شريف خود نيستيد. به آينده بيانديشيد. شما بخوبي مي دانيد كه ملت ايران حافظه اي تاريخي دارد و نخواهد توانست اين رفتار وحشيانه شما را فراموش كند.

27 دي 1390

از شوراي مركزي جبهه ملي ايران:

لقا اردلان، داود هرميداس باوند، عيسي خان حاتمي، جمال درودي، كورش زعيم، شاهين سپنتا.

 

ترجمه بيانيه به انگليسي:

Murdering a Nation’s Scientists

Is Crime Against Humanity!

The timid whose method of opposing a country’s wrong foreign policy is killing its nation’s scientists are no different from terrorist clans such as al-Qaeda? But, do they have the same level of intelligence?

Those who murdered all German scientists working in Egypt, killed tens of Pakistani scientists so they do not achieve making atomic bomb, killed tens of Iraqi scientists in order to destroy their technological foundation, are now targeting our scientists.

Our scientists are not policymakers, but technocrats serving their country. They are just like any other scientist anywhere in the world, serving their people through practice of their science and profession. Scientists are not just a national wealth, but a world treasure, and respect for their importance must be recognized and observed.

Just as you condemn blind rocket launching against innocent and defenseless people, and as you condemn terrorist bombings of public places mass murdering innocent people, how on earth can you justify murdering our defenseless young scientists? If you are so righteous and brave, come out of your dark crevices and draw your sword hitting real criminals against humanity.

Iranian nation is one of the most civilized in the world and with a culture based on humanity, equality and peaceful coexistence with all peoples. Iranian nation has even tamed the most violent uncivilized barbarians who invaded her land from time to timewith her humane culture. And you, out of all people, who have targeted us, have never experienced from us but kindness, friendship and support for your people.

Whoever you are, you are not true representative of your noble nation. You know well that Iranians have a long historical memory. Think of the future when our nation could not forgive your violent and inhuman ways.

Members Iran National Front Central Council:

Mahlagha Ardalan, Davud Hermidas Bavand, Jamal Darrudi, Isa Khan Hatami, Shahin Sepanta, Kourosh Zaim.

January 17, 2012

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

روابط عمومی جبهه ملی ایران

بنام خداوند جان وخرد

نظر به اینکه مقاله های تحلیلی مفصل که جنبه های گوناکون دارد پیش از انتشار باید به تصویب شورای مرکزی برسد ومقاله اقتصادی اجتماعی زیر عنوان « ملت بزرگ ایران رابیش از این تحقیرنکنید» شتاب زده به وسیله یکی از مشاوران هیئت رهبری منتشر شده است لازم گردید اعلام شود که این تحلیل از اعتبار کافی برخوردار نیست .

7/9/90   – روابط عمومی جبهه ملی ایران

هیئت رهبری : ادیب برومند – دکترهرمیداس باوند – دکترعلی رشیدی

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

اطلاعیه هیئت رهبری جبهه ملی ایران

اطلاعیه هیئت رهبری جبهه ملی ایران

به نام خداوند جان وخرد

نظر به اینکه مقاله مفصل تحلیلی اقتصادی واجتماعی زیر عنوان « ملت بزرگ وپرافتخار ایران را بیش ازاین تحقیر نکنید » شتاب زده ، پیش از تاییدنهایی شورای مرکزی منتشرگردیده است . بنابراین ازاعتبار کافی برخوردار نیست .

تهران – روابط عمومی جبهه ملی ایران

10/8/1390

دکترهرمیداس باوند – دکتر علی رشیدی – ادیب برومند

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

اجلاس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

اجلاس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

عصر روز پنجشنبه 28مهرماه 1390 جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران به ریاست آقای ادیب برومند وبا حضور25 نفر از اعضاء تشکیل گردید. درابتدا صورت جلسه مربوط به جلسه گذشته شورا توسط بانوفرشیدافشار دبیر شورا قرائت شد وبه تصویب رسید . سپس دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه ، گزارش فعالیت های یک ماه گذشته را به استحضار شورا رسانید. وسرانجام دستور جلسه، دائر برانتخاب تعدادی از اعضای سازمان های جبهه ملی ایران برای عضویت در شورای مرکزی به اجراء درآمد . بدین منظور لیست اسامی 26نفر از اعضای سازمان های جبهه ملی که برای شرکت در پلنومی که به علت ممانعت حاکمیت جمهوری اسلامی ، امکان تشکیل نیافت انتخاب شده بودند وضمنا داوطلبی خودرا برای عضویت در شورای مرکزی اعلام کرده بودند ، دراختیار اعضای شورا گذاشته شد که ازبین آنها ده نفررا برای تکمیل نمودن شورا انتخاب نمایند . رای گیری به صورت کتبی ومخفی به عمل آمد ودرنتیجه تنها هفت نفر که توانستند برطبق اساسنامه بیشتر از دوسوم آرای رای دهندگان را کسب نمایند به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی ایران درآمدند . اسامی این هفت نفر عبارتست از آقایان دکترپوریا مطهری ، دکترنصراله جمشیدی ، دکتر جمشیدوحیدا ، جمشیدمیرعمادی ، محمدملک خانی ، محمد اولیائی فرد و مهندس علی محمدی . قبل از این شورای مرکزی عضویت آقایان دکترشاهین سپنتا و عباس همایونی نمایندگان اصفهان ومشهد را تصویب نموده بود .

تهران- روابط عمومی هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

28/7/1390

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

برخورد خشونت بار با پزشگان بحرین را محکوم میکنیم

برخورد خشونت بار با پزشگان بحرین را محکوم میکنیم

حرفه پزشگی حرفه ای است که به دلیل ارتباط با جان انسان ها ومسئولیت در قبال زندگی آنان از حساسیت وموقعیت ویژه ای برخوردار است . در سوگندنامه بقراط بعنوان پدر علم پزشگی ، پزشگان سوگندیاد میکنند که برای نجات جان بیماران از هیچ کوششی دریغ ننمایند . تعهد پزشگان به اقدام درجهت درمان بیماران ومصدومین صرفنظر از رنگ پوست ، نژاد ، سن ، جنس وطرز تفکر آنان تعهدی شناخته شده و وظیفه ای انسانی است که نه تنها توسط همه ملل و تمام جوامع بشری به رسمیت شناخته شده بلکه مورد انتظار اکید و توقع حتمی همگان نیزمیباشد . با این وصف ، جای تاسف بسیار است که رسانه های جهان خبر از برخورد ظالمانه حکومت دیکتاتوری آل خلیفه دربحرین باپزشگان این کشور به جرم مداوای مجروحین ومصدومین میدهند. حاکمیت استبدادی بحرین عده ای از پزشگان آن کشور را که دربیمارستان دولتی ، بنا بروظیفه حرفه ای وانسانی خود به درمان مجروحین خیزش آزادیخواهانه مردم بحرین پرداخته بودند،در محاکمات فرمایشی که ویژه حکومت های دیکتاتوری است به زندان های طولانی از 5 تا 15 سال محکوم نموده است . حاکمیت نامردمی بحرین از یک سوجنبش مسالمت آمیز مردم را به خاک وخون میکشد،وملتی را که جز آزادی وحقوق انسانی خود چیز دیگری را طلب نمیکنددر خیابان ها مورد ضرب وجرح وقتل قرار میدهد، واز سوی دیگرپزشگانی را که به حکم وظیفه به درمان مجروحین پرداخته اند به زندان های طولانی مدت محکوم مینماید .

ما پزشگان ایرانی وابسته به قدیمی ترین سازمان آزادیخواه واستقلال طلب این کشور ( سازمان جبهه ملی ایران )، برخورد حاکمیت بحرین با همکارانمان در آن کشور را بشدت محکوم میکنیم . واز سازمان های مدافع حقوق بشردر سراسر جهان واتحادیه بین المللی پزشگان وسازمان پزشگان بدون مرز میخواهیم که فریاد اعتراض خودرا نسبت به این برخورد های غیر انسانی با پزشگان بحرینی بلند نمایند . از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست میکنیم که از تمام توان دیپلوماتیک خود در حمایت از پزشگان بحرینی استفاده نماید . به امید آن روز که درتمام کشورهای جهان موهبت بی بدیل « دموکراسی » استقرار یابد وبساط حکومت های خودکامه و دیکتاتوری در تمام دنیا برچیده شود .

تهران – سازمان پزشگان جبهه ملی ایران

17 /7 /1390