آخرين مطالب

بایگانی/آرشیو برچسب ها : بیانیه جبهه ملی ایران

بیانیه جبهه ملی ایران

بیانیه جبهه ملی ایران به نام خداوند جان وخرد هموطنان ، درشرایطی که جامعه امروزی ما با تنگناها و بن بست های اقتصادی وآسیب های روزافزون اجتماعی ناشی از آن مواجه است و همه ی این مشکلات زائیده فرایند نافرجام یک دوره هشت ساله حاکی ازسوء مدیریت داخلی ازیک سو ونارسایی درسیاست خارجی مبتنی برمشی تهاجمی وتنش زایی همراه باسیاست ... بیشتر بخوانید »

شصت سال پس از کودتا

شصت سال پس از کودتا اکنون که شصت سال از کودتای 28 مرداد1332 سپری شده وما بر بلندای برج زمان ایستاده وبه گذشته ای که زیرپای ماست نظر می افکنیم،خیلی بهتر ازپیش و روشن تر ازقبل میتوانیم به عمق فاجعه کودتای28مرداد واثرات منفی ومخربی که آن کودتا بر میهنمان ایران و منطقه خاورمیانه وحتی برصلح وامنیت جهانی برجای گذاشته پی ... بیشتر بخوانید »

یاد ونام تختی گرامی باد

یاد ونام تختی گرامی باد هفدهم دیماه سالروز درگذشت جهان پهلوان ، غلامرضاتختی را گرامی میداریم. تختی علاوه براینکه بارها با ایستادن بر روی سکوی قهرمانی جهان برای میهن خود افتخارآفرین شد،با حمایت ازنهضت ملی ایران وپیروی از مصدق بزرگ، جایگاه ویژه ای را نزد ملت ایران کسب نمود.شادروان غلامرضاتختی درکنگره سال 1341 به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی ایران ... بیشتر بخوانید »

نامه ی رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران خطاب به هوتن دولتی

آقای مهندس هوتن دولتی عضومحترم سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران بادرود،جای بسی شگفتی است که شما که یکی از معقول ترین جوانان جبهه ملی بوده ایدوهمواره وپیوسته در رعایت موازین قانونی کشور وانضباط داخلی جبهه شاخصیتی داشته ایدبه چه جرم به زندان افتاده اید؟؟ باری شنیده ام که به علت بی توجهی مسئولان زندان برای معالجه قلب وستون فقرات ... بیشتر بخوانید »

هوتن دولتی را آزاد کنید

هوتن دولتی را آزاد کنید مهندس هوتن دولتی عضوسازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران ازتاریخ26 اسفندماه 91درزندان اوین به بند کشیده شده است. حیرت انگیزاست که گفته شود عضویت درجبهه ملی ازموارد اتهامی است که برای 9ماه زندانی کردن اوعنوان گردیده است . او با صبوری ومتانت که از مشخصات اوست، باداشتن بیماری های جدی قلبی وستون فقرات،این مدت را ... بیشتر بخوانید »

اطلاعیه رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

اطلاعیه اخیرا نامه هائی به عنوان گروهی از اعضای جبهه ملی با امضاهای متعدد که برصدر آن نام اینجانب نیز آورده شده ،ازسوی برخی ازافراد جبهه منتشر میشود که مورد تایید من نیست ، زیرا کاری غیرتشکیلاتی ودر جهت بی انضباطی وموجب تفرقه است.این نامه ها ازنظرجبهه ملی رسمیت ندارد. تهران – رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران ... بیشتر بخوانید »

درگذشت نلسون ماندلا

درگذشت نلسون ماندلا خبراندوهبار درگذشت نلسون ماندلا که به مردم دوستی وآزادگی وبخشایشگری موصوف و شخصیت وی را درجهان بشریت بلند آوازه ساخته بود مایه کمال تاسف جهانیان گردید. اساساوجود یک انسان واقعی که به فضیلت های بشری لباس حقیقت پوشانده وبا تحمل رنج ومشقت نشان دهنده ی اخلاص عمل درخدمت بشریت بدون چشمداشت اجری وارجی بوده باشد درخور بسی ... بیشتر بخوانید »

شانزدهم آذر گرامی باد

شانزدهم آذر گرامی باد طراحان کودتای خائنانه 28مرداد1332، زمان اجرای آن کودتای شوم را وقتی درنظرگرفتند که دانشگاه دردوران تعطیلات تابستانی بوده ودانشجویان دور ازیکدیگر و دور ازدانشگاه وپراکنده درشهرهای مختلف باشند.زیرا به درستی حساب کرده بودند که باوجود دانشگاه دائر وباحضور دانشجویان دردانشگاه ، اجرای طرح کودتا با مشکلات ومقاومت های جدی روبرو خواهدشدورعایت این نکته ازطرف دستگاه های ... بیشتر بخوانید »

وطن خواهی که سه مرتبه درخون خود غلتید

وطن خواهی که سه مرتبه درخون خود غلتید اودرسال1296 خورشیدی درشهر نائین متولدشد ودر سحرگاه 19 آبان1333 به دست دژخیمان برخاسته ازکودتای ننگین 28مرداد به جوخه اعدام سپرده شد وبه جاودانگی پیوست. او ازهنگام نوجوانی واز دوره تحصیل دردبیرستان فعالیت روزنامه نگاری را آغاز کرد وسالها بعد توانست روزنامه باختر امروز را به عنوان مهمترین روزنامه تبیین کننده اهداف نهضت ... بیشتر بخوانید »

اطلاعیه

اطلاعیه بدین وسیله به آگاهی هم میهنان عزیز میرساند که برپایه گزارش هیئت هفت نفری منتخب شورای مرکزی جبهه ملی ایران برای برگزاری پلنوم به نام دکترسیدحسین فاطمی درتاریخ هفدهم آبانماه 1392 ، مقامات امنیتی بااحضار واخطاربه اعضای هیئت هفت نفری وبرخی ازمسئولان جبهه ملی ازبرگزاری پلنوم برخلاف انتظارممانعت کردند .ازاین جانب هم تلفنی خواستند که بطور موقت ازتشکیل پلنوم ... بیشتر بخوانید »