دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران

مروری بر فرصت سوزی ها – سرمقاله شماره 193 پیام جبهه ملی ایران

1 – پس از پیروزی انقلاب در روز 22 بهمن 1357 این فرصت برای این کشور وجود داشت که در این کهن سرزمین با داشتن همه امکانات مادی ومعنوی ، با این منابع عظیم زیرزمینی واین فرهنگ وتمدن غنی ، به همانگونه که شعار انقلاب و خواسته انقلابیون بود ، شالوده یک نظام مردم سالار ، همراه با استقلال وعدالت و رفاه وسعادت ملت ریخته شود و طرحی نو در انداخته گردد . اما با هزاران دریغ وتاسف ، از همان نخستین روزهای برقراری رژیم انقلابی ، اعدام های نا عادلانه وبدون رعایت موازین قضایی و اصول شناخته شده حقوق بشر، ابتدا در مورد کارگزاران رژیم سابق آغاز شد وسپس همین رویه نسبت به تمام مخالفان و منتقدان نظام برخاسته از انقلاب تسری یافت . و اقتدار گرایی ها و انحصارطلبی ها ، به کلی انقلاب را از اهداف اصلی ی آن یعنی آزادی و استقلال و عدالت تهی ساخت . وبا ترفندهای فریبکارانه ، نظم ونسقی بنیان نهاده شد که به طور کلی از آزادی و استقلال و عدالت و حاکمیت ملی دور افتادیم و بدینگونه یک فرصت تاریخی برای تحقق آرمان های ملت ایران سوزانده شد .

2- پس از پیروزی انقلاب ، این فرصت وجود داشت که رژیم انقلابی ، هم با همسایگان و هم با جهانیان با رفتاری مبتنی بر عزت واحترام متقابل رفتار کند ورژیم انقلابی را مسئول در مقابل سازندگی واعتلای ایران  همراه با رعایت قوانین بین المللی و وفاداری به  منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به همه دنیا معرفی نماید . اما هنوز چند ماهی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که با اشغال سفارت آمریکا و حرکت نا پسند گروگان گیری کارکنان آن سفارت ، صدمات هولناکی به شان وحیثیت تاریخی و فرهنگی ملت ایران وارد گردید. و میلیاردها دلار از اموال این کشور را به دست تیغ بلوکه شدن سپرده شد . و متعاقب آن گروگان گیری بود که حمله عراق به ایران وشروع جنگ ویرانگر 8 ساله با ضایعات مادی وجانی غیر قابل جبران به میهن ما به وقوع پیوست. مسلما قبل از گروگان گیری و آن جنگ مخرب 8 ساله عراق با ایران ، برای مردم ایران فرصت یک زندگی توام با امنیت و آرامش همراه با دوستی متقابل با تمام همسایگان و قدرت های جهانی وجود داشت که متاسفانه این فرصت گرانبها با سوء سیاست ها سوزانده شد .

3 – حدود دوسال پس از شروع جنگ عراق با ایران با همت فرزندان غیور این مرز و بوم ، عراق شکست سختی را در آبادان وخرمشهر متحمل گردید ونیروهای عراقی ضمن بیرون رانده شدن به پشت مرزهای خود ، هزاران کشته و مجروح واسیر دادند . در همان زمان کشورهای عربی حامی عراق پیشنهاد جبران خسارات ایران وپرداخت غرامت جنگ را مطرح و خواستار  پایان دادن به جنگ شدند . ولی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی این موقعیت بسیار خوب برای پایان دادن به جنگ و گرفتن غرامت را نپذیرفت و یک فرصت طلایی را سوزاند . در نتیجه جنگ با عراق تا شش سال پس از آن ادامه یافت وصد ها هزار شهید و معلول و صدها میلیارد دلار به خسارات ایران افزوده شد و سرانجام در شرایطی بسیار بد قطع نامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر آتش بس  از سوی ایران پذیرفته گردید .

4 – صرف نظر از اینکه انتخابات در جمهوری اسلامی با پدیده « نظارت استصوابی » که حکومت بر آن سوار کرده از اساس مخدوش ومغلوط است و در حقیقت انتصاباتی است که نام انتخابات بر آن می نهند . با این وصف شرکت بی سابقه مردم در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1376 و حمایت کردن ورای دادن آن ها به کسی  که از آزادی و کرامت انسانی سخن می گفت با همه اما واگرها ، سمت وسوی فکری ملت ایران را به همگان و به هیئت حاکمه جمهوری اسلامی نشان داد ولی حاکمیت از آن فرصت نیز برای تغییر ودست برداشتن از خود محوری و انحصار طلبی و توجه به خواسته های ملت ، بهره نگرفت و حتی آن حرکت اصلاح طلبانه درون حکومتی را هم بر نتافت ویک فرصت دیگر را هم ازدست داد .

5- در همان دوره معروف به اصلاحات قرار بود لوله های حامل انرژی کشورهای آسیای میانه برای رسیدن به بازارهای جهانی از مسیر ایران به خلیج فارس برسند و با اجرای این پروژه ، صرف نظر از میلیاردها دلار سرمایه گذاری اولیه که در خاک ایران صورت می گرفت ، سالیانه میلیارد ها دلار هم حق ترانزیت نصیب کشورمان میکرد ولی خصومت با آمریکا این فرصت را هم از ایران گرفت و مسیر آن خطوط انرژی از طریق دریای مازندران به جمهوری آذربایجان وبندر جیهان در ترکیه تغییر یافت ویک فرصت اقتصادی و یک  امتیاز استراتژیک مهم برای ایران از دست رفت .

6 – درسال 1394 وقتی توافق نامه ایران با گروه کشورهای 5+1 معروف به “برجام” به امضاء رسید، این امیدپیدا شد که تنش بین ایران و کشورهای قدرتمند جهان به پایان برسد و گام های بعدی برای ورود به ارتباطات جهانی و روابط معقول اقتصادی وسیاسی با جامعه بین المللی برداشته شود . ولی با منع شدن دولت امضاء کننده برجام از ورود به مذاکرات بعدی وپرتاب شدن موشک های شعارنویسی شده ، برجام را از حیز انتفاع بیرون انداخت ودر این میان دولت امضاء کننده برجام در آمریکا نیز تغییر کرد . و دولتی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ، وعده پاره کردن برجام را داده بود برسر کار آمد . اگر تمام نکردن کامل مسائل بین ایران و آمریکا با دولت معقول تر قبلی آن کشور ، از دست دادن یک موقعیت مناسب ویک فرصت سوزی دیگر نیست پس نام آن تعلل وسوء سیاست چیست؟

7 – مدیریت نادرست در زمینه های گوناگون ، سیاست های داخلی وخارجی نا کارآمد ونا صحیح و دور از منافع ملی ، فساد گسترده در اغلب کارگزاران رژیم جمهوری اسلامی به گفته خود آنان ، وضعیت اقتصادی به شدت نا به سامان ، محیط زیست به فنا رفته ، فقر وبیکاری و گرانی وتورم و استیصال ملت ، فقط یک فرصت دیگر برای هیئت حاکمه جمهوری اسلامی باقی گذاشته است و آن فرصت ، گردن نهادن به یک تغییر بنیادین وساختاری است که جبهه ملی ایران برای جلوگیری از مخاطرات بزرگی که کشور را تهدید میکند ، در تاریخ پنجم مرداد 97 آن را در سه محور خلاصه کرد . اول دست برداشتن از رفتار خشونت بار با ملت وآزادی کلیه معترضین وزندانیان سیاسی در سراسر کشور . دوم رعایت آزادی های قانونی و اساسی ملت ایران مانند آزادی بیان وقلم ، آزادی احزاب واجتماعات وآزادی انتخابات . سوم تن در دادن به تشکیل یک مجلس موسسان واقعی با انتخابات آزاد وتحت نظارت یک هیئت قابل قبول برای همگان وتدوین یک قانون اساسی جدید و تعیین نظم ونسق آینده کشور از طرف نمایندگان راستین مردم در این مجلس . امید که حاکمیت این یک فرصت را نسوزاند .

[divider]