دسته‌ها
تصويري چند رسانه‌اي صوتي

به مناسبت سخنان دکتر ظریف در سازمان ملل متحد و نقل قول او از دکتر مصدق

امروز سه شنبه 14 اسپند 1397 خورشیدی دو اتوبوس جبهه ملی ایران که تنی چند از هموندان شورای مرکزی جبهه ملی ایران و دیگر هواداران جبهه ملی و دیگر دوستداران دکتر مصدق را به سوی قلعه احمدآباد میرساند به هنگام ورود به روستای احمدآباد توسط نیروهای انتظامی و لباس شخصی جلوگیری و ممانعت به عمل آوردند. جلوگیری و ممانعت به عمل آوردند. لازم به یادآوری است جبهه ملی ایران هیچگونه فراخوان عمومی برای برگزاری مراسم 14 اسپند که پس از خرداد 1388 با مصوبه شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ممنوع میباشد؛ در رسانه های مجازی و حقیقی درج نکرده و منتشر نساخته بود.

نیروهای انتظامی و لباس شخصی حتی از توقف مسافران دو اتوبوس در بیابان های احمدآباد هم جلوگیری نمودند و دفترچه مدارک دو راننده را هم توقیف نموده و به شرط خروج از محدوده استحفاظی احمدآباد منوط نمودند که پس از خروج دو اتوبوس از محدوده احمدآباد دو دفترچه مدارک به رانندگان باز پس داده شد. با این حال آقای دکتر موسویان ریاست محترم شورای مرکزی جبهه ملی ایران در پارکی در شهر آبیک برای حاضران سخنرانی کوتاهی در ارتباط با رهبر فقید نهضت ملی و پایه گذار جبهه ملی ایران نمودند.با این حال آقای دکتر موسویان ریاست محترم شورای مرکزی جبهه ملی ایران در پارکی در شهر آبیک برای حاضران سخنرانی کوتاهی در ارتباط با رهبر فقید نهضت ملی و پایه گذار جبهه ملی ایران نمودند.

رژیم اقتدارگرای فعلی در حذف دکتر مصدق روش استبدادی پهلوی را ادامه میدهد

دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران پس از ممانعت دستگاههای نظامی و امنیتی برای حضور در آرامگاه دکتر مصدق احمدآباد:

« امروز چهاردهم اسفند ١٣٩٧ ا عدهای از اعضای شورای مرکزی و شخصیتهای جبههی ملّی ایران برای ادای احترام به مزار دکتر محمد مصدق رهبر بزرگ نهضت ملی ایران و رهبر بزرگ ملل استعمار زدهی مشرق زمین به احمدآباد آمدیم. متاسفانه نیروهای وابسته به حکومت از رفتن ما بر سر مزار دکتر مصدق جلوگیری کردند و اتوبوسهای ما را برگرداندند و اجازه ندادند که شاخ گلهایی که دستمان هست به مزار آن بزرگمرد تاریخ تقدیم کنیم. دکتر مصدق شخصیتی است که فقط مسئله ملی کردن نفت در ایران و آوردن پول نفت بر سر سفرهی مردم ایران و ایجاد اینهمه زیربناهای اقتصادی را انجام نداده بلکه دکتر مصدق غرور و شخصیت ایران ما را زنده کرده و به ثبت تاریخ رسانید. دکتر مصدق علاوه بر ملی کردن صنعت نفت که از چنگ انگلیسها درآورد و پولش را در سفرهی ایرانیها آورد، شیلات را هم از دست روسها درآورد و ماهیگیری در دریای مازندران را برای ملت ایران به ارمغان آورد. آزادیهای سیاسی را برای مردم ایران به ارمغان آورد، آزادی احزاب آزادی انتخابات ازادی روزنامهها و مطبوعات را به ارمغان آورد. دکتر مصدق دانشگاه را برای اولین بار در ایران بصورت مستقل درآورد و استقلال دانشگاه را بنیان گذاشت . دانشگاهی که اساتید و روسای دانشکدهها را انتخاب کنند و روسای دانشکدهها رییس دانشگاه را انتخاب کنند و بنابراین قدرت سیاسی هیچ امکان نفوذی روی دانشگاه نخواهد داشت. دکتر مصدق کانون وکلای دادگستری را بنیان گذاشت. دکتر مصدق لولهکشی آب شهرها را شروع کرد. دکتر مصدق با قانون ۵ درصد از درآمد شهرداریها برای ساختن مدرسه، مدارس زیادی در ایران ساخت. دکتر مصدق تمام ملل استعمار زده شرق را از خواب گران بیدار کرد و به دنبال ملی شدن نفت و حکومت ملی در ایران کانال سوئز ملی شد و خیلی حرکتهای ضد استعماری در منطقه و در جهان انجام شد. بالاخره قدرتهای استعماری سازمانهای اطلاعاتی انگلیس و امریکا با کمک اتحاد جماهیر شوروی آن روز نتوانستند این ویترین استقلال و آزادی و حاکمیت ملّی را در این کشور تحمل کنند و با کودتای ٢٨ مرداد حکومت ملی را ساقط کردند.


در تمام سالهای بعد از کودتا دولت استبدادی و دیکتاتوری سابق از نام مصدق هراس داشت و نام او در جایی نباید ذکر میشد و امروز هم حکومتی که اقتدار گراست به آزادیها اعتقاد ندارد و پا جای پای رژیم دیکتاتوری قبلی گذاشته همین گونه رفتار میکند و اجازه نمیدهد ارادتمندان دکتر مصدق در سالروز درگذشت ایشان گلی بر مزار ایشان بگذارند و فاتحهای بخوانند. ما برای ادای احترام به آن بزرگمرد ١٠٠ کیلومتر راه را طی کردیم و چون اجازه ندادند اینجا در گوشه یک پارک ( در حوالی هشتگرد) به روح آن بزرگمرد تاریخ درود میفرستیم.

منبع: https://rangin-kaman.net/

 تلویزیون اینترنتی رنگین کمان