دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران

همیاری برای بازسازی قلعه احمد آباد

به آگاهیتان می رساند مزار و خانه ی دکتر مصدق در حال فروریختن است. با کمک به باز سازی این مکان که نمادی تاریخی برای آزادیخواهی و استقلال طلبی در این دیار است ادای دینی به او و اندیشه هایش کرده باشیم. کمک های خود را به این حساب می توانید واریز کنید:

بانک ملی ایران شعبه ی نادری تهران سیبا کد۱۵۹ دکتر محمود مصدق و حسین شاه حسینی ۰۱۰۷۹۹۹۰۷۱۰۰۷
شبا: IR620170000000107999071007

روابط عمومی جبهه ملی ایران
تهران – ایران