دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران اعلاميه و بيانيه

تسلیت به خانواده های گرانقدر ملکی و میرمعز

با تاسف بسیار در گذشت خانم قدسیه میر معز همسر گرامی جناب آقای دکتر محمد ملکی را به ایشان و فرزندان ارجمندشان تسلیت می گوئیم .

آن بانوی بزرگوار در همه عمر یاور و پشتیبان جناب آقای دکتر محمد ملکی در پیمودن راه دشوار آزادی و استقلال ایران و راه مصدق بزرگ بوده اند .

                                                                         تهران –    هیجدهم تیرماه 1399

                                                                                 شورای مرکزی جبهه ملی ایران