دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

تسلیت به خانواده ارجمند دکتر حسین اشراقی

خانواده ارجمند دکتر حسین اشراقی

اعضاء وهواداران گرامی جبهه ملی ایران

درگذشت جناب آقای دکتر حسین اشراقی، پزشک عالی مقام وانسان دوست را که از رهپویان جبهه ملی و راه مصدق بزرگ بودند، موجب اندوه وتاسف بسیار میباشد. ما درگذشت آن انسان فرهیخته وشریف را به خانواده ارجمند ایشان وبه همه اعضاء وهواداران جبهه ملی ایران تسلیت می گوئیم.

تهران – جبهه ملی ایران

27 اسفند1395

[divider]