دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

اجلاس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

اجلاس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

 

در تاریخ 31 مرداد ماه هشتاد و هفت جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران با حضور 28 نفر از اعضاء تشکیل گردید . در این جلسه شورای مرکزی به اتفاق آراء تصویب نمود که تا پلنوم آینده اعضاء هیئت رئیسه و هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران در مسئولیتهای خود باقی مانده و به انجام وظایف خود ادامه دهند .

 

2/6/87 – رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

ادیب برومند

دیدگاهتان را بنویسید