دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران برجسته ترین ها

مهندس مجید ضیائی به رحمت ایزدی پیوست

از شمار دو چشم یک تن کم

وز شمار خرد هزاران بیش

مهندس مجید ضیائی مرد بزرگی که از سنین جوانی به جبهه ملی ایران پیوست و تا آخرین روزهای زندگی، به مدت بیش از شصت سال در راه آزادی و استقلال ایران تلاش نمود، به رحمت ایزدی پیوست. او از پیروان صدیق و صمیمی دکتر محمد مصدق بود. و در طول عمر پر افتخارش، زندان ها و مصائب بسیاری را متحمل گردید . او سال ها مسئولیت سازمان مهندسان جبهه ملی ایران را بر عهده داشت. نام مهندس مجید ضیائی در هم فکرانش، جز وقار و متانت، فداکاری وشجاعت، نزاکت وصداقت، چیز دیگری را به ذهن نمی آورد. ما در گذشت مهندس مجید ضیائی را به همسر ارجمندش خانم پریچهر مبشری عضو محترم شورای مرکزی جبهه ملی ایران و فرزندان گرامی او و همه ی اعضاء و هواداران جبهه ملی ایران، تسلیت می گوییم.

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

هفدهم فروردین ماه 1400