دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران اعلاميه و بيانيه

تسلیت خدمت آقای محمد ملک خانی عضو محترم شورای مرکزی و هیات رهبری- اجرائی جبهه ملی ایران

تسلیت خدمت آقای محمد ملک خانی عضو محترم شورای مرکزی و هیات رهبری- اجرائی جبهه ملی ایران

جناب آقای محمد ملک خانی

عضو محترم شورای مرکزی و هیات رهبری- اجرائی جبهه ملی ایران

با اندوه و تاسف بی پایان ، درگذشت همسر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای شما و خانواده ارجمندتان ، تندرستی و موفقیت آرزو میکنیم .

تهران بیست و سوم اردیبهشت 1400

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

دکتر ابراهیم احدی بانو فرشید افشار الهه امیر انتظام فرهاد امیر ابراهیمی مهندس مرتضی بدیعی پوراندخت برومند دکتر جهانشاه برومند فرهاد بیشه ای دکتر علی حاج قاسمعلی مهندس هوتن دولتی فرید دهدزیحسین ریاحی–دکتر شاهین سپنتا- مهندس مسعود صالحی مسعود صفاریان پیام صفی پور دکتر رضا گل نراقی دکتر محسن فرشاد یکتا اصغر فنی پور دکتر باقر قدیری اصلی پریچهر مبشری دکتر حسین مجتهدی- مهندس علی محمدی پروفسور صادق مسرت ضیاء مصباح منوچهر ملک قاسمی محمد حسین ملک ختایی –  دکتر آذین موحد ابراهیم منتصری- دکتر حسین موسویان جمشید میرعمادی –  دکتر پژمان میرکریمی زراسوند  ابوالفضل نیماوری دکتر جمشید وحیدا