دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

انفجار بمب در جایگاه نشست حزب مردم کشور پاکستان

یاد و نام بینظیر بوتو گرامی باد

 

سازمان زنان جبهه ملی ایران واقعه اسفناک انفجار بمب در جایگاه نشست حزب مردم کشور پاکستان و تیراندازی و ترور شخصیت بالا، بانوی ارجمند بینظیر بوتو را بشدت محکوم کرده و این عمل را بعنوان ترور صلح ، دموکراسی و آزادیخواهی تلقی مینماید بدینمنظور مراتب تسلیت خود را به مردم ، دولت و خانواده محترم آن زنده یاد اعلام میدارد . ﺿﻤﻨﺄ سازمان زنان باطلاع میرساند که ما ایرانیان بویژه بعلت پیوند میهنی با مادر آن روانشاد بیش از دیگران متاسف و اندوهگین هستیم و از این رو مراتب خشم و غم عمیق خود را از این ضایعه اندوهبار به جهانیان اعلام داشته و چنین حوادثی که موجب جریحهﺩﺍر شدن احساسات همه افراد پاکدل و آزادیخواه میباشد بشدت محکوم مینمائیم .

 

سازمان زنان جبهه ملی ایران

10/10/86

دیدگاهتان را بنویسید