دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

اطلاعیه رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

اطلاعیه

اخیرا نامه هائی به عنوان گروهی از اعضای جبهه ملی با امضاهای متعدد که برصدر آن نام اینجانب نیز آورده شده ،ازسوی برخی ازافراد جبهه منتشر میشود که مورد تایید من نیست ، زیرا کاری غیرتشکیلاتی ودر جهت بی انضباطی وموجب تفرقه است.این نامه ها ازنظرجبهه ملی رسمیت ندارد.

تهران – رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

20/9/92

دیدگاهتان را بنویسید