دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران اعلاميه و بيانيه برجسته ترین ها

با تاسف و تاثر بسیار درگذشت آقای ابوالحسن بنی صدر را به خانواده گرامی ،همسر و فرزندان ارجمند و دوستداران ایشان تسلیت می گوییم.

با تاسف و تاثر بسیار درگذشت آقای ابوالحسن بنی صدر را به خانواده گرامی ،همسر وفرزندان ارجمند و دوستداران ایشان تسلیت می گوییم.

بازگشت همه به سوی اوست

با تاسف و تاثر بسیار درگذشت آقای  ابوالحسن بنی صدر را به خانواده گرامی ،همسر وفرزندان ارجمند و دوستداران ایشان تسلیت می گوییم.

آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر از نوجوانی از پیروان دکتر محمد مصدق،رهبرنهضت ملی ایران بود.  اودر سال های1339 تا 1342 از اعضای فعال وشاخص سازمان دانشجویان جبهه ملی ایران شناخته می شد و در دیماه 1341 به عنوان نماینده منتخب دانشجویان دانشکده حقوق در کنگره جبهه ملی ایران شرکت داشت.او پس از سال1342 برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و تا زمان انقلاب بر ضد رژیم سابق مبارزه کرد.تلاش های او در ابتدا در سازمان جبهه ملی ایران در اروپا و سپس در انجمن های اسلامی ادامه یافت.

آقای بنی صدر پس از انقلاب بهمن 57 در اولین انتخابات ریاست جمهوری یعنی تنها انتخاباتی که پس از انقلاب در شرایطی نسبتا آزاد برگزار شد، اکثریت آراء را به دست آورد.اما از آنجا که تسلیم خواسته های انحصارطلبان و اقتدارگرایان برخاسته از انقلاب نگردید،چند ماه پس از انتخاب شدن،در آخر خرداد 1360 از ریاست جمهوری برکنار شد و مجبور به خروج از کشور گردید.ودر این مدت چهل سال نیز به عنوان مخالف حکومت جمهوری اسلامی فعال بود و به مبارزه سیاسی و افشاگری در مورد خلاف کاری ها و انحرافات حکومت از اهداف انقلاب می پرداخت و تا آخرین روزهای حیات نیز به تلاش های خود ادامه داد .

آقای ابوالحسن بنی صدر بیش از هفتاد سال زندگی سیاسی پر ماجرا و پر فراز ونشیب را پشت سر گذاشت .  بدیهی است که در طول  مدت هفت دهه عمل کرد سیاسی، نقدهایی هم نسبت به برخی از مواضع دکتر ابوالحسن بنی صدر در بعضی از برهه ها وجود داشته باشد که مهم ترین آن ها فاصله گرفتن از جبهه ملی ایران و اصول اعتقادی آن،چه پیش و چه پس از انقلاب است ،اما به رغم  این نقد ها ، پاک دستی ایشان و خدماتشان برای حفظ تمامیت ارضی ایران در آغاز جنگ عراق با ایران ستودنی است .ما یاد ونام او را گرامی می داریم و به روان پاکش درود می فرستیم.

تهران بیستم مهرماه 1400 خورشیدی

هیات رهبری-اجرائی جبهه ملی ایران