دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران اعلاميه و بيانيه برجسته ترین ها

تسلیت به خانواده‌های گرانقدر میزانی و امیرانتظام

 

خانواده های گرانقدر میزانی و امیرانتظام

با اندوه و تاسفی بی‌کران، درگذشت نا‌بهنگام آقای مهندس علی میزانی را به آن خانواده‌های ارجمند و به ویژه به سرکار خانم الهه امیرانتظام عضو محترم شورای مرکزی و هیات رهبری اجرائی جبهه ملی ایران تسلیت می‌گوییم. ما یاد و نام مهندس علی میزانی، آن انسان شریف و فرهیخته را گرامی می‌داریم و برای آن خانواده‌های گرانقدر صبر و شکیبائی آرزو می‌کنیم.

تهران-پنجم آذرماه 1400 خورشیدی

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

حمید آصفی -دکتر ابراهیم احدی بانو فرشید افشار فرهاد امیر ابراهیمی    مهندس مرتضی بدیعی پوراندخت برومند دکتر جهانشاه برومند فرهاد بیشه ای   دکتر علی حاج قاسمعلی مهندس هوتن دولتی فرید دهدزیحسین ریاحی     مهندس مسعود صالحی   پیام صفی پور دکتر رضا گل نراقی دکتر محسن فرشاد یکتا اصغر فنی پور دکتر باقر قدیری اصلی پریچهر مبشری دکتر حسین مجتهدی- مهندس علی محمدی پروفسور صادق مسرت   منوچهر ملک قاسمی محمد حسین ملک ختایی ضیاء مصباح – محمد ملک خانی دکتر آذین موحد – دکتر حسین موسویان     دکتر پژمان میرکریمی زراسوند ابوالفضل نیماوری دکتر جمشید وحیدا