دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران اعلاميه و بيانيه برجسته ترین ها

“جبهه ملی ایران اینترنشنال” موازی‌سازی و بدیل‌سازی است.

به دنبال ایجاد گروهی موسوم جبهه ملّی ایران – اینترنشنال، به اطلاع اعضاء و هواداران می‌رساند که هیچ‌کدام از اعضای این گروه در جبهه ملّی ایران سابقه عضویت نداشته و این کار چیزی بجز تکرار موازی‌سازی و بدیل‌سازی بیگانه با افراد فریب خورده محسوب نمی‌شود.
این مجموعه جدیدالتأسیس هیچ ارتباطی با جبهه ملّی ایران ندارد و جبهه ملّی ایران، این موازی‌سازی را در ادامه سایر موازی سازی های رایج مانند جبهه های فراگیر ملی ، جبهه نجات ملی و امثالهم دانسته و عملی مردود و نامربوط به جبهه ملی ایران و راه مصدق بزرگ می‌داند. همچنین لازم به ذکر است جمهوری‌خواهی از اصول جبهه ملّی ایران بوده و این مجموعه خود را در ذیل این موضوع تعریف نکرده، لذا هیچ‌گونه قرابت و یا نزدیکی آرمانی و اصولی با جبهه ملّی ایران ندارد.
کمیته رسانه جبهه ملی ایران