دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

نامه ی رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران خطاب به هوتن دولتی

آقای مهندس هوتن دولتی عضومحترم سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران

بادرود،جای بسی شگفتی است که شما که یکی از معقول ترین جوانان جبهه ملی بوده ایدوهمواره وپیوسته در رعایت موازین قانونی کشور وانضباط داخلی جبهه شاخصیتی داشته ایدبه چه جرم به زندان افتاده اید؟؟

باری شنیده ام که به علت بی توجهی مسئولان زندان برای معالجه قلب وستون فقرات شما مدت 16 روزاست که دست به اعتصاب غذا زده اید.

من به عنوان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران ازشما میخواهم که اعتصاب خودرا بشکنیدوجان خودرا درخطر نیفکنید.زیرا کشور به وجود جوانان پاک وبی آلایش ودانش اندوخته مانند شما نیازمنداست وشما که یک ایراندوست واقعی هستید لازم است که حتما از اعتصاب خود دست بردارید وخانواده وجمع کثیری از هم میهنان خویش را از ناراحتی وتشویش برهانید .

رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

ادیب برومند

25/9/1392

دیدگاهتان را بنویسید