دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران برجسته ترین ها

جبهه ملی ایران جمهوری‌خواهی را در تداوم مشروطه‌طلبی می‌داند.

دکتر حسین موسویان در گفت‌‌‌وگو با آگاهی‌نو:
جبهه ملی ایران جمهوری‌خواهی را در تداوم مشروطه‌طلبی می‌داند.
متن گفتگو را در اینجا   گفت_وگو_با_دکتر_سید_حسین_موسویان_ مطالعه کنید

دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران اعلاميه و بيانيه برجسته ترین ها

به مناسبت 69 امین سالگرد شهادت دکتر فاطمی

 

امروز صبح جمعه ۱۹ آبان ۱۴۰۲ عده ای از اعضای جبهه ملی ایران همراه برخی شخصیت های سیاسی ملی به مناسبت شصت و نهمین سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی در گورستان ابن بابویه حضور یافته و مزار آن شهید بزرگ جبهه ملی ایران را گل باران کردند. این مراسم با پخش سرود جبهه ملی آغاز شد.

در این مراسم آقای دکتر محسن فرشاد عضو هیات رهبری اجرائی و سخنگوی جبهه ملی، آقای دکتر سیف زاده از کانون مدافعان حقوق بشر ، خانم حسینی از طرف سازمان زنان جبهه ملی ایران و آقای دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران ، هر یک بیاناتی در باره زندگی و مبارزات  دکتر حسین فاطمی ایراد نمودند.

همچنین در این مراسم آقای مهندس محمد اسدی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران شعری در خصوص دکتر فاطمی قرائت کرده و در پایان سرود « ای ایران » توسط حاضران همخوانی گردید.شرح کامل این مراسم متعاقبا منتشر خواهد گردید.
روابط عمومی جبهه ملی ایران
جمعه ۱۹ آبان ۱۴۰۲

دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران برجسته ترین ها تصويري

مصاحبه دکتر موسویان رئیس هیئت رهبری- اجرایی جبهه ملی ایران به مناسبت 29 اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت

گفتگوی رسانه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج ازکشور با دکتر حسین موسویان، رئیس هیئت رهبری – اجرایی جبهه ملی ایران بمناسبت ۲۹ اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران بیست و نهم اسفند 1401

قسمت اول

 

قسمت دوم

 

قسمت سوم

 

 

دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران تصويري چند رسانه‌اي

سخنرانی دکتر حسین موسویان ریاست هیئت رهبری – اجرایی جبهه ملی ایران در مراسم یادبود دکتر حسین فاطمی

مراسم یادبود دکتر حسین فاطمی
سخنرانی دکتر حسین موسویان ریاست هیئت رهبری – اجرایی جبهه ملی ایران
پنجشنبه 19 آبان 1401

دسته‌ها
گفت‌وگو

دکتر موسویان : مصدق هیچگاه به مردم دروغ نگفت.


مصاحبه دکتر موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران با ماهنامه چراغ روشن ماهنامه چراغ روشن شماره 10-11

بهمن و اسفند 1399

 

دکتر سید حسین موسویان، زاده اسفند ماه ١۳٢۰ ،در حال حاضر رهبر جبهه ملی ایران است.وی از پزشکان متخصص داخلی است که مبارزات خود را از سال ۱۳۳۷و با شرکت و دستگیری در اعتصاب دانش آموزی ٢۰دی ماه در اعتراض به مصوبه دکتر مهران، در شورای عالی فرهنگ، وتحمل حبس آغاز می کند وپس از شروع فعالیت های جبهه ملی ایران، به عنوان نماینده دانشجویان دانشکده پزشکی در دورههای مختلف در سازمان دانشجویی جبهه ملی فعالیت مینماید که منجر به دستگیریهای متعدد او در طی سالهای حضورش در جبهه ملی دوم گردید. اوتا انتهای دوره پهلوی دوم ۹ بار دستگیر میگردد. سید حسین موسویان در سال ١۳٥۶و با آغاز فعالیت دوباره جبهه ملی به عنوان هیئت اجرایی و شورای مرکزی جبهه ملی ایران مشغول گردیده و پس از پیروزی انقالب و آغاز فعالیتهای کلوپ جبهه ملی،به عنوان مسئول سازمان های جبهه ملی و تشکیالت فعالیت مینماید. در کنار «مهدی آذر و اصغر پارسا»، مسئولیت اداره پیام جبهه ملی را عهده دارمی شود.به مناسبت سالگرد شادروان دکتر محمد مصدق و همچنین ۲۹ اسفند ماه، سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران، گفتوگویی با وی انجام دادیم.

زهرا ترابی-روزنامه نگار

حاکمیت ملت در دوران زمامداری دکتر مصدق در چه جایگاهی قرار داشت؟

میتوان گفت که در دوران زمامداری دکتر مصدق، حاکمیت ملی تا حدود زیادی در ایران تحقق یافته بود. او نخست وزیری بود که با حمایت و پشتیبانی ملت ایران با وجود خواسته هیات حاکمه وابسته و با وجود تمایل قدرتهای بیگانه به آنان تحمیل شد. او در سال ۱۳٢۸،برای ورود به مجلس شانزدهم سازمان جبهه ملی ایران را تاسیس کرد وتالش پیگیر و طاقت فرسایی را دنبال نمود.در همان مجلس بود که قانون ملی کردن نفت را در جوی هیجان انگیز با تایید همه جانبه ملت ایران به تصویب نهایی رسانید. او ملی کردن نفت را به منظور تحقق حاکمیت ملی و قطع کردن دست استعمار انگلیس از منابع ایران و پایان دادن به دخالتهای آن دولت در کلیه شئون این کشور مدنظر داشت. اما پس از تصویب شدن قانون ملی کردن نفت،هیات حاکمه و قدرت های بیگانه مسلط بر کشور، در صدد بر آمدند تا قانون ملی کردن نفت را به نحوی دور بزنند وآن را بی اعتبار کنند. برنامه یک ترفند یا یک نیرنگ را به اجرا گذاشتند.به این شکل که یک نماینده وابسته به دربار و متمایل به سیاست انگلیس، به نام »جمال امامی«،در صحن علنی مجلس به دکتر مصدق پیشنهاد کرد که»آقای دکتر مصدق، حاال که قانون ملی کردن نفت به تصویب رسیده، شما نخست وزیری را قبول کنید و این قانون را اجراء کنید.« این پیشنهاد به این مناسبت به دکتر مصدق داده میشد که او آن را مانند موارد مکرر قبلی رد کند و آنها کاندیدای مورد نظرشان یعنی»سید ضیاء الدین طباطبایی«را که در همان موقع در دربار ودر نزد شاه و منتظر نتیجه آن ترفند بود؛ به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کنند و او کسی بود که باید قانون ملی کردن نفت را بی اثر میساخت، تا غارت نفت توسط کمپانی انگلیسی بتواند ادامه یابد. دراینجا بود که دکتر مصدق با آگاهی از تمام این توطئه ها در مجلس ایستاد و گفت:»مسئولیت را میپذیرم« و دولت ملی را تشکیل داد و در مدتی کمتر از دو ماه دست شرکت انگلیسی غاصب نفت، کوتاه شد. دکتر مصدق عالوه بر اجرای کار بزرگ ملی کردن نفت، گامهای بلندی در راه توسعه و پیشرفت ایران برداشت که برخی از اقدامات او عبارتند از: تحقق آزادیهای اولیه ملت ایران مانند آزادی احزاب، آزادی تشکیل سندیکاها و اتحادیهها، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و تظاهرات و در حقیقت اجرایی کردن اعالمیه جهانی حقوق بشر. مصدق شیالت را ملی کرد وامکان ماهیگیری ایرانیان در دریای مازندران را که تا آن موقع در انحصار شوروی بود فراهم نمود. لوله کشی آب شهرها، اجرای قانون استقالل دانشگاه،اجرای قانون تشکیل کانون مستقل وکالی دادگستری، ارائه بیالن اقتصادی مثبت برای کشور بدون فروش نفت، تاسیس سازمان تامین اجتماعی به منظور حمایت از کارگران، تخصیص پنج درصد از در آمد شهرداریها برای ساختن مدرسه و ده ها اقدام مفید دیگر.

 – با ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ ،ایران در چه جایگاهی قرار داشت؟

جایگاه ایران قبل از ملی کردن نفت جایگاه کشوری بود که شرکت نفت انگلیس و ایران، براساس امتیازی که مظفرالدین شاه قاجار به ویلیام ناکس دارسی انگلیسی واگذار کرده بود، مانند یک دولت نا پیدا در کلیه شئون سیاسی و اقتصادی کشور ما مداخله داشت. برای کشور ما نخست وزیر و کابینه و نماینده مجلس تعیین میکرد و در حقیقت استقالل ایران را پایمال کرده و از بین برده بود.

به نظر شما آیا می توان دکتر مصدق را مبتکر) دموکراسی ویژه ایرانی) دانست؟

انقالب مشروطیت در سال١٢۸٥،به منظور برقراری دموکراسی و حاکمیت ملی توسط ملت ایران صورت گرفت ولی متاسفانه قانون اساسی مشروطیت تحقق پیدا نکرد و در بوته فراموشی قرارگرفت و حقوق و آزادیهای ملت ایران نادیده گرفته شد. دکترمصدق با رفتار و عملکرد خود درسی از دموکراسی را در معرض دید ملت ایران و جهانیان قرار داد. اولین بخشنامه او در مقام نخست وزیری به شهربانی کل کشور مبنی بر اینکه در مطبوعات کشور، هرکس و هر چه که درباره نخست وزیر نوشته باشد،نباید مورد تعرض قرار بگیرد، شروع اقدامات دموکراتیک او در زمینه آزادی مطبوعات بود.

اگر قرار باشه به خصائص اخالقی دکتر مصدق اشاره کنیم، چه خصوصیاتی برجسته است؟

دکتر مصدق شخصیتی راستگو و نسبت به مردم صادق بود. هیچگاه به مردم دروغ نگفت و به آنان وعده بی مورد نداد. به آزادی و استقالل باور داشت. او درستکار و پاکدست بود و هرگز اجازه شکل گرفتن فساد مالی در حوزه مدیریت خود و امکان سوء استفاده از خزانه ملت را به احدی نداد . او درموارد دفاع از منافع ملی هرگز به منافع شخصی خود اعتنایی نداشت.

 – آیا هنوز «دکتر مصدق » نیاز کنونی جامعه ما است؟

آری کلمه «دکتر مصدق » برای پیروان آن بزرگ مرد تاریخ ،تنها نام یک شخصیت وطن خواه و خادم ملت ایران که ٥۴ سال قبل درگذشته است، نیست. بلکه نام«دکتر مصدق » برای پیروانش نام یک مکتب و یک روش ویک الگوست که هم اکنون هم میتواند برای اعتال و پیشرفت ایران سرمشق باشد. این طرز تفکر با آزادی و حاکمیت ملی، استقالل و سیاست خارجی مستقل ایرانی، عدالت اجتماعی و جدایی دین از حکومت شناخته می شود

چرا به نظر شما پیش و بعد از انقالب همواره سعی داشتند نام و یاد مصدق را حذف کنند؟

چه پیش از انقالب و در زمان رژیم سابق و چه بعد از انقالب در دوران جمهوری اسالمی،کسانی که با طرزتفکر مصدق یعنی آزادی و حاکمیت ملی و استقالل، همراه با راستگویی و درستکاری و پاک دستی زاویه داشتند، درصدد حذف نام مصدق بر آمدند .اما این طرز تفکر حذف شدنی نیست و هر روز که میگذرد نسل جوان و آگاه جامعه را بیشتر به طرف خود جذب می کند. –

 به نظر شما اگر دکتر مصدق امروز در قید حیات بودند، چه راهکاری را برای برون رفت از شرایط فعلی کشور ارائه می داد؟

گر امروز مصدق در قید حیات بود؛ تصور من این است که او برای برون رفت از شرایط بحرانی کشور پیشنهاد میکرد که در وهله اول به آزادی های اولیه ملت ایران مانند آزادی بیان،آزادی مطبوعات،آزادی احزاب و اجتماعات وآزادی انتخابات احترام گذاشته شود.
صرف نظر از رعایت آزادی ها وآزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در سراسر کشور، او به استقالل مملکت تاکید مینمود، به این معنی که می گفت:» ایران باید با تمام قدرتها و تمام جامعه جهانی با دوستی و احترام متقابل برخورد نماید، نه تحت نفوذ و سلطه هیچ قدرتی باشد و نه با هیچ قدرت و دولتی بی جهت خصومت بورزد.« دکتر مصدق توصیه میکرد که از دخالت در کشورهای همسایه و صرف هزینه در این مداخالت باید خودداری شود.
دکتر مصدق به یقین به تولید داخلی توجه ویژه نشان می داد و اصرار می داشت که تولید داخلی افزایش یافته و از ورود کاالهای غیرضروری جلوگیری شود. او به بازنگری قانون اساسی و اصالح ساختار قدرت تاکید می نمود .

دسته‌ها
تصويري چند رسانه‌اي صوتي

به مناسبت سخنان دکتر ظریف در سازمان ملل متحد و نقل قول او از دکتر مصدق

امروز سه شنبه 14 اسپند 1397 خورشیدی دو اتوبوس جبهه ملی ایران که تنی چند از هموندان شورای مرکزی جبهه ملی ایران و دیگر هواداران جبهه ملی و دیگر دوستداران دکتر مصدق را به سوی قلعه احمدآباد میرساند به هنگام ورود به روستای احمدآباد توسط نیروهای انتظامی و لباس شخصی جلوگیری و ممانعت به عمل آوردند. جلوگیری و ممانعت به عمل آوردند. لازم به یادآوری است جبهه ملی ایران هیچگونه فراخوان عمومی برای برگزاری مراسم 14 اسپند که پس از خرداد 1388 با مصوبه شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ممنوع میباشد؛ در رسانه های مجازی و حقیقی درج نکرده و منتشر نساخته بود.

نیروهای انتظامی و لباس شخصی حتی از توقف مسافران دو اتوبوس در بیابان های احمدآباد هم جلوگیری نمودند و دفترچه مدارک دو راننده را هم توقیف نموده و به شرط خروج از محدوده استحفاظی احمدآباد منوط نمودند که پس از خروج دو اتوبوس از محدوده احمدآباد دو دفترچه مدارک به رانندگان باز پس داده شد. با این حال آقای دکتر موسویان ریاست محترم شورای مرکزی جبهه ملی ایران در پارکی در شهر آبیک برای حاضران سخنرانی کوتاهی در ارتباط با رهبر فقید نهضت ملی و پایه گذار جبهه ملی ایران نمودند.با این حال آقای دکتر موسویان ریاست محترم شورای مرکزی جبهه ملی ایران در پارکی در شهر آبیک برای حاضران سخنرانی کوتاهی در ارتباط با رهبر فقید نهضت ملی و پایه گذار جبهه ملی ایران نمودند.

رژیم اقتدارگرای فعلی در حذف دکتر مصدق روش استبدادی پهلوی را ادامه میدهد

دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران پس از ممانعت دستگاههای نظامی و امنیتی برای حضور در آرامگاه دکتر مصدق احمدآباد:

« امروز چهاردهم اسفند ١٣٩٧ ا عدهای از اعضای شورای مرکزی و شخصیتهای جبههی ملّی ایران برای ادای احترام به مزار دکتر محمد مصدق رهبر بزرگ نهضت ملی ایران و رهبر بزرگ ملل استعمار زدهی مشرق زمین به احمدآباد آمدیم. متاسفانه نیروهای وابسته به حکومت از رفتن ما بر سر مزار دکتر مصدق جلوگیری کردند و اتوبوسهای ما را برگرداندند و اجازه ندادند که شاخ گلهایی که دستمان هست به مزار آن بزرگمرد تاریخ تقدیم کنیم. دکتر مصدق شخصیتی است که فقط مسئله ملی کردن نفت در ایران و آوردن پول نفت بر سر سفرهی مردم ایران و ایجاد اینهمه زیربناهای اقتصادی را انجام نداده بلکه دکتر مصدق غرور و شخصیت ایران ما را زنده کرده و به ثبت تاریخ رسانید. دکتر مصدق علاوه بر ملی کردن صنعت نفت که از چنگ انگلیسها درآورد و پولش را در سفرهی ایرانیها آورد، شیلات را هم از دست روسها درآورد و ماهیگیری در دریای مازندران را برای ملت ایران به ارمغان آورد. آزادیهای سیاسی را برای مردم ایران به ارمغان آورد، آزادی احزاب آزادی انتخابات ازادی روزنامهها و مطبوعات را به ارمغان آورد. دکتر مصدق دانشگاه را برای اولین بار در ایران بصورت مستقل درآورد و استقلال دانشگاه را بنیان گذاشت . دانشگاهی که اساتید و روسای دانشکدهها را انتخاب کنند و روسای دانشکدهها رییس دانشگاه را انتخاب کنند و بنابراین قدرت سیاسی هیچ امکان نفوذی روی دانشگاه نخواهد داشت. دکتر مصدق کانون وکلای دادگستری را بنیان گذاشت. دکتر مصدق لولهکشی آب شهرها را شروع کرد. دکتر مصدق با قانون ۵ درصد از درآمد شهرداریها برای ساختن مدرسه، مدارس زیادی در ایران ساخت. دکتر مصدق تمام ملل استعمار زده شرق را از خواب گران بیدار کرد و به دنبال ملی شدن نفت و حکومت ملی در ایران کانال سوئز ملی شد و خیلی حرکتهای ضد استعماری در منطقه و در جهان انجام شد. بالاخره قدرتهای استعماری سازمانهای اطلاعاتی انگلیس و امریکا با کمک اتحاد جماهیر شوروی آن روز نتوانستند این ویترین استقلال و آزادی و حاکمیت ملّی را در این کشور تحمل کنند و با کودتای ٢٨ مرداد حکومت ملی را ساقط کردند.


در تمام سالهای بعد از کودتا دولت استبدادی و دیکتاتوری سابق از نام مصدق هراس داشت و نام او در جایی نباید ذکر میشد و امروز هم حکومتی که اقتدار گراست به آزادیها اعتقاد ندارد و پا جای پای رژیم دیکتاتوری قبلی گذاشته همین گونه رفتار میکند و اجازه نمیدهد ارادتمندان دکتر مصدق در سالروز درگذشت ایشان گلی بر مزار ایشان بگذارند و فاتحهای بخوانند. ما برای ادای احترام به آن بزرگمرد ١٠٠ کیلومتر راه را طی کردیم و چون اجازه ندادند اینجا در گوشه یک پارک ( در حوالی هشتگرد) به روح آن بزرگمرد تاریخ درود میفرستیم.

منبع: https://rangin-kaman.net/

 تلویزیون اینترنتی رنگین کمان

دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران

دکتر حسین موسویان در بازپرسی

به دنبال احضاریه شعبه دوم دادسرای انقلاب مستقر در اوین ، امروز چهارشنبه 25/9/94 ساعت ده صبح دکترحسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران در شعبه مزبور حضور یافت وبه سئوالات بازپرس در مورد فعالیت های جبهه ملی پاسخ داد واعلام کرد که جبهه ملی در چهارچوب قانون وبه مصلحت ملت وآینده کشور فعالیت میکند ومجوز این سازمان درسال 1328 توسط شادروان دکترمحمد مصدق اخذ گردیده وپس از آن هم هیچ دادگاه ومرجع قضائی این مجوز رالغو نکرده است . دکتر موسویان در ساعت 3 بعداز ظهر با قرار کفالت تاروز تشکیل دادگاه آزاد گردید .

تهران – روابط عمومی جبهه ملی ایران

25/9/1394

 

دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران

احضار به دادگاه انقلاب

دکتر حسین موسویان رئیس هیات اجرائیه جبهه ملی ایران طی احضاریه کتبی به شعبه دوم دادگاه انقلاب مستقر در اوین احضار شد.

به گزارش روابط عمومی جبهه ملی ایران در این احضاریه؛ دلیل حضور ایشان اخذ توضیح در مورد اتهام مندرج در پرونده، در آن بازپرسی اعلام شده است. مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران بایستی خود را طی مدت 5 روز به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران معرفی کند.

روابط عمومی جبهه ملی ایران

شانزدهم آذرماه 1394