آخرين مطالب

تسلیت به خانواده محترم توکلى نیشابورى

تسلیت به خانواده محترم توکلى نیشابورى
با اندوه فراوان آگاه شدیم که آقای سرهنگ نصرالله توکلی از افسران ملی و آزادیخواه و اولین رییس ستاد بعد از انقلاب به رحمت ایزدی پیوسته است . فقدان ایشان را به خانواده محترم توکلی نیشابوری و ملت ایران تسلیت عرض می کنیم.
جبهه ملی ایران
تهران- ۱۱/۱۲/۱۳۹۶