آخرين مطالب

تسلیت به خانواده های ارجمند بسته نگار و طالقانی

خانواده های ارجمند بسته نگار و طالقانی
با دریغ و تاسف بسیار درگذشت آقای محمد بسته نگار مبارز خستگی ناپذیر راه مصدق بزرگ یعنی راه آزادی و استقلال ایران را به آن خانواده های گرانقدر تسلیت می گوییم.
محمد بسته نگار در تمام طول عمر پر افتخارش، چه قبل و چه بعد از انقلاب برای آزادی و استقلال و عدالت در این سرزمین تلاش نمود و با استبداد و دیکتاتوری در هر زمان و در هر لباس مبارزه کرد.
یاد و نام او را گرامی میداریم.

۲۵ تیر ماه ۱۳۹۷
تهران – هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران