دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

بیانیه رییس شورای مرکزی جبهه ملی ایران خطاب به دکتر محمد علی مهر آسا

جناب آقای دکتر محمد علی مهر آسا

نخست باید از حسن نیت و وجدان بیدار و آگاهی های درستی که از پیشینه ی جبهه ملی و سامان دهندگان آن دارید سپاسگزاری کنم وبگویم نمایندگان واقعی جبهه ملی در خارج از کشور امثال شما هستید که زیر تاثیر هوچی گری های افراد بی ارزش و مامور تخریب قرار نمی گیرید و به حقایق ، بادیده دقت می نگرید .البته از این موضوع هم آگاهید که برهمزنان یک جمع متشکل و سابقه دار، ازدر دلسوزی وارد میشوند وبه عنوان علاقه مندی تیغ به روی خدمتگزاران اصیل میکشند. تاریخ درحال تکرار است . جناب عالی زمان زنده یاد دکتر مصدق را فراموش نکرده اید که افرادی به روی مصدق ایستادند که در سایه او بالیده وبه نام ونشانی والا ولی کاذب رسیده بودند وبا اظهار علاقه به نهضت ملی ، مخالفت خودرا باوی آغاز کرده ، چه به روز آن بزرگ مرد تاریخ آوردند ؟؟

فرموده اید چرامخلص به این مطالب دروغ ومغرضانه که از طرف بی شرمان ودروغزن ها منتشر میشود پاسخ نمیدهم . لازم است خاطر سرکار را متذکر شوم که یک نوبت به مصاحبه آقای دکترمهمنش مستدلا پاسخ داده ام وآقای دکترموسویان رئیس هیئت اجرائیه مفصل تر با ذکرشواهد ودلایل پاسخ یاوه سرایان را نوشته وعلت تخاصم آنهارا با جبهه ملی بیان کرده ومنتشر ساخته اند .

افزون براین مخلص مدت 68 سال است که قلما وقدما در راه مبارزه با فساد واستبداد واستعمار ودفاع از تمامیت وهویت ایرانی کوشیده ام ودرداخل وخارج کشور به عنوان یک چهره ی پیشینه دار ادبی وسیاسی شناخته شده ام چنانکه کتاب سرود رهایی ام در600 صفحه نشریافته وآن تاریخ منظوم ومنثور نهضت ملی ایران و پیشگامی های من در این راه مقدس است وکتاب پیام آزادی ام که سراسر در حمایت از آزادی وقیام های استقلال طلبانه کشورهای آفریقا و خاورمیانه و آمریکای لاتین سروده شد، به 28 زبان زنده دنیا ترجمه گردیده و دوسال پیش به وسیله خبرگزاری هاازجمله ایلنا وایسنا به همه جا در صدر اخبار روز مخابره شده است . بنا بر این نیازی به پاسخگویی کسانی که مامور ویرانگری و فحاشی و تهمت زنی هستندندارم . آن هم کسانی که رذالت را بجایی رسانده اند که کلمه مذاکره با مقامات امنیتی را که به ناچار در جبهه ودیگر تشکیلات سیاسی الزامی وتحمیلی است ، سازش وانمود میکنند . در حالی که برای ممانعت از تشکیلات مجدد جبهه ملی اینجانب چند بار از طرف دادستانی انقلاب وعوامل آن احضاروتهدیدشده ولی با محاجه واستدلال وبحث و یادآوری ملی کردن صنعت نفت به عنوان کار مهم جبهه ملی و اظهار این که تاپای جان در این راه ایستاده ام وبا سماجت و شجاعت و قبول خطر به تدریج موفق شده ام این سازمان را سامان داده وارد عرصه سیاسی نمایم . اینک مدت 18 سال است با فرسایش اعصاب ، جبهه را از فراز ونشیب ها گذرانده و نگهداری کرده ام حال میفرمایید در پاسخ این گونه افراد بی مقدار جز سکوت چه باید بکنم ؟ همه ی این مخالفت ها برای آن است که با پلنوم کاغذ وپاکتی می خواستند افرادی ناشناس ونا مناسب را وارد جبهه کنند واکثریت را دردست گرفته با یکه تازیهای خود آبروی یک سازمان تاریخی آبرومند را برباد دهند وموفق نشدند پلنومی که بدون کارشناسی وبه نحو سرسری وعدم توافق کامل 7 نفر دست اندر کار ، میخواستند انجام گیردعملی نمایند. این کار برای تقلب هم زمینه ی فراوان داشت و به هیچ وجه بر وفق مصلحت جبهه ملی نبود وبارای اکثریت شورا از گردونه خارج شد .

با احترام – تهران – 4 /4 /1390

ادیب برومند

دیدگاهتان را بنویسید